Tag Archives: fundamentalism

Mindre bistånd till kvinnohälsovård pro-death snarare än pro-life

Nicholas Kristof beskriver i en kolumn i New York Times konsekvenserna för kvinnor på Tahiti av Donald Trumps nedskärningar av bidragen till reproduktiv hälsa. Han skräder inte orden och kallar det hela pro-death i stället för pro-life. Detta med tanke på hur fattiga kvinnor drabbas av att inte ha tillgång till preventivmedel. Konsekvenserna av de uteblivna bidragen blir att alltför unga kvinnor blir gravida, har för många graviditeter, för tätt. Vilket ökar risken för skador och att de dör i sviterna av sina skador:

”When women and girls don’t have access to family planning and reproductive health care, they’re more likely to suffer pelvic organ prolapses, in which the bladder, uterus or bowel may protrude from the vagina. Or they suffer a fistula, a childbirth injury that leaves them leaking urine or feces, stinking and ostracized, and sometimes unable to walk. Women with prolapses or fistulas sit in their huts, humiliated, wondering if they are cursed, waiting to die.”

Om bidragen till FN:s befolkningsfond skärs ner blir konsekvenserna väldigt negativa. Uträkningar som redovisas i artikeln visar att 3,7 miljoner aborter har kunnat förebyggas, med fondens hjälp:

The birth control provided by the U.N. Population Fund averted more than 3.7 million abortions last year alone, health advocates say. So if you’re against abortion, you should support the U.N. Population Fund, not try to destroy it.

Även om det naturligtvis är svårt att säkert veta hur många kvinnor som verkligen hade blivit gravida om de inte hade haft tillgång till preventivmedel, så ger de en vink om hur viktigt det här stödet är, om man verkligen värnar livet.

En debattartikel i DN skriver av Ingrid Hedström, ger ett historiskt perspektiv på frågan genom att berätta om ett Sverige, innan familjeplaneringen slagit igenom. Det är hjärtskärande att läsa om små barn som stämplats som sinnesslöa och lämnades till sinnesslöanstalter där många av dem dog efter bara några månader. Preioden det rör sig om är 20-30-talen när rasbiologin var som populärast, även om den levde kvar betydligt längre än så.

Barnen som lämnas på dessa inrättningar var dubbelt utsatta och kom ofta från mycket fattiga förhållanden. Det kunde röra sig om en arbetarfamilj med 13 barn eller ett ogift hembiträde som blivit gravid. Barn som trots allt klarat sig en 6-7 år hemma, dör inom kort tid när de kommer till sinnesslöanstalten. Sjukdomar sprids snabbt i de överfulla lokalerna och medicinbudgeten skärs hela tiden ned.

Hur kunde det här få fortgå mitt i samhället? Kanske därför att omgivningen inte brydde sig, lättjan är en av ondskans följeslagare. Det är bekvämt att vända bort blicken.

Idag skärs biståndet till reproduktiv hälsa ner och allt för många inte ids tänka på vad konsekvenserna blir för de kvinnor och förstås barn som är beroende av just den vården.

 

 

 

 

Annonser

Kommentarer inaktiverade för Mindre bistånd till kvinnohälsovård pro-death snarare än pro-life

Filed under Samhälle, Vård och omsorg

Godheten är starkare än ondskan

Efter det förskräckliga terrordådet i Stockholm går mina och de flestas tankar givetvis till offren och deras närmaste. De finns i våra förböner. Mitt i eländet finns det ändå något som värmer och tröstar, Stockholmarnas medmänsklighet och omsorg om dem som drabbats. Fb-sidan #OpenStockholm bildades snabbt och människor bidrog med vad de kunde, skjuts, eller rent av husrum till människor som inte kunde ta sig hem.

Jag är återigen otroligt tacksam över att bo i just Sverige och stolt över svenskarna. Vi visar att godheten är starkare än ondskan vi just sett prov på.

Jag är också också tacksam och stolt över att höra till ett samfund som har en så klok och medkännande ledare som Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén, se och hör intervjun med henne på TV 4 i morse.

Kommentarer inaktiverade för Godheten är starkare än ondskan

Filed under Samhälle

Maria Teresa Rivera-drabbad av El Salvadors abortlagstiftning

Signaturen Inez ger ett konkret exempel på hur El Salvadors abortlagstiftning drabbar fattiga människor. Och det är när vi möter den enskilda drabbade som omänskligheten i dem blir som mest begriplig. Tack Inez!

Anneli,

Bra att du ständigt tar upp religiöst och politiskt kvinnoförtryck. Jag bidrar med ett enskilt kvinnoöde.

Maria Teresa Rivera, en fattig kvinna i El Salvador, fick ett sent missfall 2011. På sjukhuset anklagades hon för abort, ett år senare dömdes hon av domstol för mord och domaren fastställde straffet till 40 års fängelse. Högsta domstolen tog på nytt upp hennes rättsfall 2016 då El Salvadors ombudsman för mänskliga rättigheter lyckades bevisa att det inte kan ha rört sig om en abort. Maria Teresa Rivera frigavs ur fängelset. Men regeringen accepterade inte frigivningen utan försökte utöva påtryckningar genom El Salvadors åklagarmyndighet som överklagade domen och begärde att en ny rättegång ska genomföras.

Rättssäkerheten är svag och yttrandefriheten begränsad i El Salvador. Hon hade trätt fram i offentlighetens ljus internationellt, eftersom hon uttalat sig mot El Salvadors abortlagstiftning i kampanjer från Amnesty International och Center for Reproductive Rights, därför blev hon, särskilt som kvinna, en hotfull person för de styrande. Hon berättar:

“These laws apply only to women, and only to poor women. The daughters and sisters of the rich go to their private hospitals, not to prison. Or they leave the country if they want to have abortions. Those of us who didn’t want to abort, but had obstetric emergencies, we went to prison. We experienced criminalization rather than help when we went to public hospitals. The societal and work-related discrimination, along with the judicial persecution that I faced every day, brought me to the decision to leave my country.”

Maria Teresa Rivera ansökte om asyl i Sverige 2016. Migrationsverket bedömde att hon var utsatt för diskriminering, förföljelse på grund av kön och politisk uppfattning och därmed inte hade någon möjlighet att få skydd i sitt hemland. I mars 2017 beviljade Migrationsverket henne och sonen asyl i tre år med möjlighet till förnyad asyl. Hon är den enda personen i något land som någonsin getts politisk asyl på grund av abortlagstiftning. Den här sortens djupt orättvisa rättsfall intresserar sig inte Alliance Defending Freedom och juristen Ruth Nordström för. Tack Migrationsverket.

Nu tänker Maria Teresa Rivera använda sin frihet i Sverige till att fortsätta kämpa mot abortförbudet och fängelsestraffen i El Salvador.

http://www.dn.se/ekonomi/global-utveckling/kvinna-far-asyl-efter-fangelsedom-for-abort/?print=true

https://rewire.news/article/2017/03/28/salvadoran-woman-becomes-first-person-granted-asylum-due-regressive-abortion-laws/

Inez

Kommentarer inaktiverade för Maria Teresa Rivera-drabbad av El Salvadors abortlagstiftning

Filed under Religion-allmänt, Samhälle

Religiösa friskolor-en dålig idé

13 socialdemokrater vill i en debattartikel i DN att S ska säga nej till religiösa friskolor. De inleder med ett tungt argument, att det är viktigt att människor med olika bakgrund möts i skolan. Jag vill tillägga att förskola och skola är den största möjligheten vi har i livet till det. Sedan går vi vidare åt olika håll, men kontakterna från dagis och skola kan i bästa fall bestå och ge oss vidgade vyer.

Undertecknarna tar även upp barnens rätt att själva välja religion eller ingen alls om de önskar det och nämner då barnkonventionen:

”Men frågan får nu en ny juridisk dimension. Just nu inkorporeras Barnkonventionen i svensk lagstiftning. Därmed måste även barns och ungas religionsfrihet och rätt att själva söka och välja (eller välja bort) religion eller annan livsåskådning garanteras.”

De fortsätter:

”De religiösa friskolornas lobbyister brukar lyfta fram Europakonventionens skrivningar om rätt till undervisning som stämmer överens med föräldrarnas religiösa övertygelse. Men Europakonventionen tvingar inte stater att skattefinansiera religiösa friskolor, eller att låta dem ingå i det skolpliktiga skolväsendet. Däremot ska rätten att driva exempelvis bibelskola, koranskola eller humanistiskt konfaläger garanteras – men då på kvällar, helger eller lov.”

Jo, men visst är det så och vi ska komma ihåg att på det viset resonerar de allra flesta troende föräldrar, barnen går i en vanlig skola och får sedan gå i söndagsskola eller vad de nu kan vara på fritiden.

Jag har genom åren talat med föräldrar som valt en religiös friskola för att det var det enda fungerande alternativet i närområdet. Där har kommunerna en uppgift att se till att de kommunala skolorna är tillräckligt bra.

Sedan har vi förstås de mer fanatiska föräldrarna som helt enkelt inte vill att barnen ska komma i kontakt med alternativ till deras egen tolkning av religionen de tillhör. Precis som artikelförfattarna skriver, är det de barnen som allra mest skulle behöva den frizon förskola och skola kan erbjuda.

 

Kommentarer inaktiverade för Religiösa friskolor-en dålig idé

Filed under Religion-allmänt, Samhälle

El Salvadors omänskliga abortlagar

Amnesty har just nu en aktion mot El Salvadors fullständigt omänskliga abortlagar. Abort, vi talar förstås om illegala ofta osäkra aborter, är där alltid ett brott som kan leda till 2-8 års fängelse. Som om inte detta var nog så riskerar kvinnor som fått missfall eller komplikationer under graviditeten att beskyllas för att ha försökt göra abort. De kan i värsta fall anklagas för mord och dömas till mellan 30-40 års fängelse. Just nu sitter åtminstone 25 kvinnor i fängelse anklagade för detta enligt Amnesty. Även The Guardian skriver om detta och i den artikeln framgår även att kvinnor i El Salvador protesterar mot de omänskliga lagarna.

Nu finns ett förslag om att reformera abortlagstiftningen. Det innebär att abort legaliseras i de fall då kvinnans eller flickans liv eller hälsa är i fara, då graviditeten är ett resultat av våldtäkt samt då fostret inte är livsdugligt. Tre ledamöter lagkommissionen är för och tre har inte tagit ställning ännu. Skriv gärna på Amnestys aktion.

Med tanke på diskussionerna om religion och terrorism kan det vara på sin plats att diskutera ovanan att dra alla som tillhör t.ex. en religion över en kam. I det här fallet gäller det Katolska kyrkan. De flesta människor, katoliker som icke-katoliker, är jag övertygad om ser abort som en nödlösning. Men de förändringar som nu föreslås är det få som har invändningar emot. Många katoliker använder preventivmedel och delar alltså inte Katolska kyrkans syn på familjeplanering. Så frågan är om El Salvadors omänskliga abortlagar beror på att landets invånare är katoliker? Nej jag tror inte det, även om det säkert påverkar. De flesta länder där katoliker är i majoritet har betydligt med humana lagar. Det måste till andra, kulturella faktorer för att det ska bli så här illa. Vilket är värt att hålla i minnet i andra sammanhang.

 

 

1 kommentar

Filed under Katolska kyrkan, Vård och omsorg

Signaturen Inez om de senaste turerna runt Planned Parenthood

Signaturen Inez har skrivit en kommentar till ett äldre inlägg, det hon skriver är viktigt och jag gör därför ett inlägg av den:

Donationer av fostervävnad till forskning utgör promille av Planned Parenthoods verksamhet. Det verkar osannolikt att en non-profit organisation olagligt skulle sälja fostervävnad för småmynts skull och att stoppa dem i privata fickor skulle inte heller vara värt besväret. Ändå har blotta misstanken blivit brännande politik med syfte att förbjuda aborter i USA. Viljan att ta makten över kvinnors kroppar och sinnen framstår som kallsinnigt beräknande fanatism.

Senaste nytt om Planned Parenthood story:

Somliga extremistiska abortmotståndare ingår nu i president Trumps regering eller samarbetar nära med den och en abortmotståndare har utnämnts till domare i Högsta domstolen. Amerikanska kongressens Select Investigative Panel har publicerat både republikanernas och demokraternas utredningar om Planned Parenthood. Den svenska kristna pressen skriver ensidigt om republikanernas utredning och som om Planned Parenthoods skuld skulle vara slutgiltigt bevisad. De nämner inte att kongressen redan tidigare har genomfört tre andra utredningar, 13 delstater har gjort egna rättsliga undersökningar och likaså en åtalsjury i Texas; samtliga instanser har friat Planned Parenthood från alla brottsanklagelser. Världen idag, Dagen, Kyrka och Folk, Signum och Respekt hakar på amerikansk högerkristen press utan källkritik och tar som given utgångspunkt att Planned Parenthood är skyldiga. De nämner inte demokraternas utredning som går att läsa här:

https://selectpaneldems-energycommerce.house.gov/sites/default/files/20161228%20Full%20Report.pdf

Jan Schakowsky, som är medlem i demokraternas panel, skrev i ett skarpt pressmeddelande:

“History will not look kindly upon this Panel. Panel Republicans spent nearly $1.6 million taxpayer dollars chasing inflammatory lies being peddled by anti-abortion extremists. Their inappropriate working relationship with these groups put law-abiding doctors and researchers at risk. After fifteen months investigating the secretly-recorded and deceptively-edited video allegations, Panel Republicans have uncovered no evidence of wrongdoing. They have repeatedly made false claims, including a series of ‘criminal referrals’ to federal, state, and local law enforcement officials based on unsourced, unverified documents and information. In some instances, Panel Republicans recycled claims of anti-abortion extremists that have already been investigated and dismissed. The Panel’s so-called ‘final report’ is illegitimate. Under the resolution, the Panel – not just its chair or majority members – must issue the report. Republicans refused to give Democratic members the opportunity to review the report, failed to hold the required public meeting, and ignored the requirement that the full Panel vote on its release. This Select Investigative Panel leaves behind a legacy of lies, intimidation, and procedural misconduct. It will be remembered, like the House Un-American Activities Committee and McCarthy hearings for its excesses and abuses of power.”

https://selectpaneldems-energycommerce.house.gov/news/press-releases-in-the-news/2017-01-03/schakowsky-blasts-select-panel-republicans-secretive-and

Republikanernas utredning påstår att forskning med hjälp av donerad fostervävnad aldrig har resulterat i ett enda läkemedel, aldrig har lett till ett enda vaccin och aldrig har använts för att framställa poliovaccin. Tidskriften Science har bemött dessa falska påståenden och listar en rad läkemedel, vaccin och poliovaccin som vetenskapsmän har lyckats framställa tack vare fostervävnad. Att republikanerna ljuger om etablerad vetenskap som enkelt går att verifiera är talande för hur de förhåller sig till sanningen och illustrerar metoderna de använder. Om de behöver förneka att något gott kan komma ur forskning med hjälp av fostervävnad så blåljuger de helt sonika. Ett välbekant tecken på fanatism. Läs Science faktagranskning här:

http://www.sciencemag.org/news/2017/01/fact-checking-congress-s-fetal-tissue-report

Abortmotståndarna i delstaten Texas är starkt pådrivande i rättsprocesser och har som målsättning att avskaffa de federala bidragen till Planned Parenthood så att de tvingas stänga samtliga sina hälsocentraler, oavsett konsekvenserna för människor. Nyligen tillkännagav domare Sam Spark domstolsbeslutet:

”A secretly recorded video, fake names, a grand jury indictment, congressional investigations — these are the building blocks of a best-selling novel rather than a case concerning the interplay of federal and state authority through the Medicaid program. Yet, rather than a villain plotting to take over the world, the subject of this case is the State of Texas’s efforts to expel a group of health care providers from a social health care program for families and individuals with limited resources.

The video in question offers, at most, theoretical conversations concerning what might be possible in a research partnership between a health care provider and a tissue procurement company. The inspector general had no evidence any [Planned Parenthood Gulf Coast] doctor ever altered an abortion procedure, for research or for any other purpose.”

Domare Sam Sparks, fastslår alltså i domen att videofilmerna är fiktion och inte ens en gnutta bevis, “even a scintilla of evidence”.

http://www.nbcnews.com/news/us-news/texas-judge-blocks-cutting-funds-planned-parenthood-sharp-rebuke-n723956

https://assets.documentcloud.org/documents/3472410/Sparks-PP-Ruling.pdf

Abortmotståndarna i Texas ger som förväntat inte upp utan vill nu istället lagstifta om att foster som blivit borttaget genom abort eller missfall måste begravas. Lagen ska förhindra försäljning av fostervävnad, trots att det inte har bevisats att någon sådan har skett. Abortmotståndarna i flera andra delstater försöker just nu intensivt avskaffa de federala bidragen med målet att stänga samtliga Planned Parenthoods hälsocentraler.

Intresserade läsare som vill få en sakligare rapportering av Planned Parenthood story än den som ges i den svenska kristna pressen kan läsa t.ex. Vox:

http://www.vox.com/identities/2017/1/12/14189500/defund-planned-parenthood-congress-paul-ryan-republicans

Jag rekommenderar alla som är intresserade av reproduktiv och sexuell hälsa och sammanhörande rättigheter och rättvisefrågor att läsa Rewire och deras granskande ”ethical journalism”. Rewire behandlar främst amerikanska förhållanden, men som vi har sett når de högerkristnas politiska nätverk även vårt land:

https://rewire.news/

Huvudrättegången, där Planned Parenthood och David Daleiden-CMP ömsesidigt har åtalat varandra, pågår fortfarande i Kalifornien. Vi får se hur det går.

Inez

8 kommentarer

Filed under Samhälle, Vård och omsorg

Spännande och skrämmande om konspirationer

Det har spridits konspirationsteorier med budskapet att Åhléns varit medvetna om att det skulle bli en hatstorm och uppmärksamhet kring reklamen med en färgad pojke som Lucia. Allt förstärkt med att Fb-gruppen #Jag är här var förvarnad om detta.

Läs den spännande och skrämmande bloggen av Jack Webner om vad som skedde http://kwasbeb.se/2016/12/en-bekvam-konspiration-blir-till/

Uppdatering

När jag skrev den här bloggen hade jag ont om tid, så jag vill utveckla den lite mer. Tidskriften Expo skriver om  ursprunget till hatkampanjen, en sluten högerextrem fb-grupp som heter ”Ordet är fritt”. Medlemmarna uppmanades att ”gå in och skriva vad ni tycker”´, vilket de också gjorde. I det här sammanhanget är det också intressant att se hur ofta trollens och hatarnas anklagelser mot andra speglar deras eget sätt att tänka och agera. Här anklagas mycket riktigt Åhléns för att förvarnat fb-gruppen #Jag är här. Hur de skulle kunna förvarna en grupp med 40 000 medlemmar utan att någon reagerat verkar ingen utav de som sprider ryktet vidare ha tänkt på.

Vi som läsare bör i högre utsträckning stanna upp när vi ser en artikel, blogg eller annat och till att börja med just överväga om budskapet är rimligt. Vem är avsändaren och hur påverkar det budskapet? Gammel-media som DN har blivit mycket bättre på att redovisa vem avsändaren är och hur de arbetat. Vilket nog allt mer blir en konkurrensfördel. För vem vill egentligen bli lurad?

 

 

 

Kommentarer inaktiverade för Spännande och skrämmande om konspirationer

Filed under Samhälle

Fler sätt att möta hot och trakasserier på nätet

Äntligen verkar det som om ”vanliga människor” insett att det inte går att bara ignorera den, trots allt, lilla högljudda grupp som på olika sätt försöker tysta dem som inte delar deras åsikter och värderingar och går ut med detta.

I Sverige har Facebookgruppen # Jag är här, glädjande nog lockat många medlemmar, som också agerar och tar diskussionen med nättrollen. Min egen princip när det gäller de sistnämnda är sedan flera år att antingen radera deras kommentarer eller påpeka att de bör raderas. Går det att utifrån kommentaren göra något konstruktivt,väljer jag i stället det. Bakom trollet finns en människa och det är inte roligt att få en kommentar raderad, även om trollen sällan lägger någon omsorg på sina, personligt tyckande utan motiveringar eller källor är det vanliga.

Jag vill lyfta fram ett kreativt exempel från USA på hur man kan stötta personer som väckt trollen misshag. Washington Post rapporterar om en ny konservativ webbplats som heter Professor Watchlist som listar 200 akademiker som de som står bakom den tycker sprider vänsterpropaganda. Vilket enligt deras definition är att t.ex. ifrågasätta vapenlagarna och att diskutera rasism med studenterna.  Det hela har tagit en oväntad vändning när över 100 akademiker på Notre Dame University har bett att få läggas till på Professor Warchlist i sitt brev skriver de:

Dear Professor Watchlist,

We, the undersigned faculty at the University of Notre Dame, write to request that you place our names, all of them, on Professor Watchlist.

We make this request because we note that you currently list on your site several of our colleagues, such as Professor Gary Gutting, whose work is distinguished by its commitment to reasoned, fact-based civil discourse examining questions of tolerance, equality, and justice. We further note that nearly all faculty colleagues at other institutions listed on your site, the philosophers, historians, theologians, ethicists, feminists, rhetoricians, and others, have similarly devoted their professional lives to the unyielding pursuit of truth, to the critical examination of assumptions that underlie social and political policy, and to honoring this country’s commitments to the premise that all people are created equal and deserving of respect.

This is the sort of company we wish to keep.

We surmise that the purpose of your list is to shame and silence faculty who espouse ideas you reject. But your list has had a different effect upon us. We are coming forward to stand with the professors you have called “dangerous,” reaffirming our values and recommitting ourselves to the work of teaching students to think clearly, independently, and fearlessly.

So please add our names, the undersigned faculty at the University of Notre Dame, to the Professor Watchlist. We wish to be counted among those you are watching.

Det här är ett väldigt bra initiativ, för ju fler människor trollen måste försöka skrämma och tysta ju svårare blir det förstås.

Kommentarer inaktiverade för Fler sätt att möta hot och trakasserier på nätet

Filed under Samhälle

Inez om den kristna högerns lögner

Jag lånar signaturen Inez klargörande kommentar från Bengts blogg om den kristna högerns spridande av lögner om Hillary Clinton. Kommentarer är svåra att hitta tillbaka till, därför gör jag emellanåt inlägg av de mer utförliga. Läs även signaturen Alma-Lenas kommentar, som innehåller länkar jag inte hunnit titta på ännu.

Det är märkligt att det i början av varje rykte finns åtminstone en person som sannolikt anser sig vara väldigt kristen och from men medvetet sprider lögner om sin nästa. Och att det längre fram i lögnkedjan finns andra som nog anar att det här inte stämmer men väljer att inte undersöka saken, hur noga de än är med källor i andra sammanhang.

Så här skriver Inez:

Jag rekommenderar alla som är intresserade av amerikansk politik att läsa sajten PolitiFact som neutralt granskar politikers uttalanden, följer upp vallöften och talar om sanningen; redovisar fakta, historik och kontext. PolitiFact vann Pulitzerpriset 2008 och är vad jag vet den bästa sajten i sitt slag, nyanserad och överskådlig med sin tydliga grafik.

Påståendet att Hillary Clinton reservationslöst skulle tillåta sena aborter, som har framförts av republikanerna Ted Cruz och Marco Rubio, är helt falskt. Enligt PolitiFact har Hillary Clinton alltsedan 2000 förespråkat restriktioner för sena aborter, förutom de fall då det finns fara för kvinnans liv och hälsa. PolitiFact summerar:

“Clinton does not believe that all abortion should be legal. Instead, she’s said she supports restrictions on late-term abortions except in cases of rape, incest and when the mother’s life and health are in danger. That’s not the same thing as unequivocally supporting abortions ‘even on the due date’ of the child. Such an abortion would be a purely hypothetical scenario; doctors said such a procedure doesn’t make sense medically.”

Påståendet att Clinton skulle ha en lättvindig syn på aborter är falskt. Hon vill att aborter ska vara säkra, legala och sällsynta. Clinton sa i ett uttalande 2007:

”What I have tried to both talk about and reach out about over the last many years, going back, really, at least 15 years, in talking about abortion being safe, legal, and rare. And, by rare, I mean rare.”

http://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2016/feb/10/marco-rubio/marco-rubio-says-hillary-clinton-supports-abortion/

http://www.politifact.com/texas/statements/2016/oct/09/ted-cruz/false-ted-cruz-claim-hillary-clinton-backs-unlimit/

Jag ser ingen motsättning mellan kvinnors mänskliga rättighet till abort och abort som nödlösning. Ingen annan än kvinnan själv ska fatta beslutet. Att inte använda preventivmedel är en synd. Abortmotståndare som visar likgiltighet inför förbyggande arbete för att minska antalet aborter är fanatiker. Jag drömmer om att fiendskapen mellan abortmotståndare och abortförsvarare någon gång i framtiden kommer att överbryggas genom samarbete med förebyggande insatser.

Inez

19 kommentarer

Filed under Religion-allmänt, Samhälle

Det som inte är vad det ser ut att vara

Det blir allt tydligare att politiska och religiösa ledare, ja egentligen vi alla, behöver ha en beredskap mot budskap och aktioner som är formulerade på ett, i bland, oantastligt sätt. Men där många tvivlar på att de verkliga motiven tål att synas.

Ett av de mest uppenbara är Pride Järva, där initiativtagaren Jan Sjunnesson, med anknytning till Avpixlat, i intervjun på SVT hävdar att gruppen vill stödja HBTQ-personer i utsatta områden. Men där de flesta tror att det snarare är en aktion mot invandrare, än solidaritet med en utsatt minoritet som är det egentliga syftet.

#Mitt kors-gruppen väcker liknande misstankar om tvivelaktigt syfte hos mig och många andra, vilket jag har skrivit om tidigare. Jag tror att upphovskvinnorna egentligen vill markera mot muslimer och Svenska kyrkans ledning, även om de säkert också vill stödja kristna flyktingar. Men jag medger att det är deras tidigare insatser som mest ligger till grund för det.

Så frågan är hur bemöter man den här typen aktioner? Jag kan förstås inte säga att jag har svaret. 

Katolska kyrkan, för att ta en organisation jag känner till,  bemöter konsekvent kritiker med tystnad,  diskret smutskastning, utfrysning och om möjligt bestraffning.

 Det är givetvis en förkastlig väg ur alla aspekter och fungerar heller inte vidare bra. Här i Sverige har politiker och media försökt att ignorera och frysa ut Sverigedemokraterna vilket inte alls var en framgångsrik väg.

Jag undrar om inte lugna, intresserade frågor kan vara en metod att möta den här typen av aktioner i framtiden. ”Du vill engagera dig särskilt för utsatta kristna, hur tror du att andra minoriteter uppfattar det?” Eller ” Hur tänker du dig att det ska fungera i praktiken, hur ska sorteringen av vilka som får komma till Sverige ske?” Eller väldigt nära vardagen ” Hur tror du församlingen uppfattar att vi först ber för kristna flyktingar och sedan för alla flyktingar?”

Eller när det gäller Pride Järva kan det ställas frågor som ” Hur ska vi hjälpa HBTQ-personer i de här utsatta områdena tycker du?”, ”Kan du och din grupp tänka er att vara med och bidra och hur?”

Jag tror att den här typen av konkreta frågor kan vara väldigt jobbiga för initiativtagarna. Det vill säga om det egentliga syftet är något annat än man uppgett.

När det gäller Svenska kyrkan tycker jag att biskopen i Västerås, Mikael Mogren, agerade klokt när det gäller #Mitt kors-aktionen. Han säger till Kyrkans tidning att han burit kors sedan han var 14 år, så det var inget konstigt att gå med i gruppen. Men Mogren säger också bl.a. att han har en dröm om fredlig samexistens och att offer inte ska ställas mot varandra.

Jag gissar att en del av gruppens medlemmar skär tänder över att ha en öppet homosexuell biskop med. Å andra sidan kan jag föreställa mig vilket liv det kunde ha blivit om Mikael Mogren tackat nej till den inbjudan han fick att gå med.”Han stödjer homosexuella men inte utsatta kristna”. Men så blev det lyckligtvis inte.

 

 

Kommentarer inaktiverade för Det som inte är vad det ser ut att vara

Filed under Religion-allmänt, Samhälle