Tag Archives: privata sjukvårdsförsäkringar

Toppen på ett isberg – om följderna av dålig vård

En vårdcentral i Krokom missade att ta urinprov på en elvaåring. Därför upptäcktes inte den diabetes som fem dagar senare ledde till att flickan drabbades av syraförgiftning och fick föras till sjukhus för intensivvård. Flickan hade efter en infektion känt sig ovanligt trött och det var därför hon kom till vårdcentralen. Där doktorn, enligt SVT Nyheter förmodade att tröttheten berodde på infektionen, eftersom de prov som faktiskt togs inte visade på något fel.

Det viktiga här är förstås att flickan överlevde trots missen, men den har också en prislapp, ett dygn på intensiven kostar 40 000 kr enligt Norran. Pengar som hade kunnat användas till annat, om den första vårdkontakten flickan mötte varit mer kompetent. Barn bör som jag skrivit tidigare givetvis behandlas av barnläkare till att börja med.

Bland årets anmälningar mot vården kommer det här exemplet troligen att på ett sätt vara ett av de vanligaste i och med att det gäller primärvården, samtidigt, förhoppningsvis, ovanligt i och med att patienten drabbats av en livshotande skada p.g.a. misstaget.

Av IVO:s sammanställning över 2016 framgår att så här allvarliga exempel är toppen på ett isberg. Under förra året tog patientnämnderna emot 36 259 klagomål från patienter och anhöriga, varav de flesta rör primärvården. Man konstaterar att:

”Antalet klagomål som rör det kommunikativa samspelet fortsätter att öka. När patienter blir nonchalerade, tillrättavisade, ifrågasatta mm. skapar det oro och missnöje. Detta kan i sin tur leda till att patienten söker vårdkontakt upprepade gånger, även akutsjukvård.”

Tyvärr gör IVO ingen analys av vad som är grunden till att patienterna behöver söka vård och även akutsjukvård flera gånger. Det tyder ju på att patienterna inte bara får ett felaktigt bemötande, utan också en felaktig behandling. Även mindre allvarliga felbedömningar kostar, förutom lidande och oro för patienten, pengar. Akutsjukvård och slutenvård kostar mer än öppenvård.

Många patienter försöker på olika sätt ta sig bort från vårdcentralerna. För de 649 000 som, enligt Svensk Försäkring har en sjukvårdsförsäkring och en sjukdom eller skada som går att bota är det lätt. Men för t.ex. kroniskt sjuka är det svårare, det blir tyvärr ofta en hård kamp med husläkaren om att få en remiss. Patienten kan vara tvungen att gå igenom journalen, söka information som visar vilka behandlingar som finns. Doktorn har då ofta sagt ett det inte går att göra mer.

Mot den bakgrunden är det nedslående att läsa Annika Weiderlings krönika i Dagens Medicin. Hon älskar primärvården och vill ha mer resurser för att kunna göra mer…:

”Studier visar att en väl utbyggd primärvård är ekonomiskt lönsam och bra för patienterna, kontinuitet ger trygghet och motverkar onödiga utredningar. En doktor som känner sin patient kan värdera hens symtom i ljuset av en personlighet och en livssituation.”

Jag blir närmast mörkrädd när jag tänker på vad de här ”onödiga utredningarna” kan vara.  Det kan vara en ung person vars knäproblem husläkaren tycker att det är onödigt undersöka närmare. Det går ju ändå inte att göra något åt det även om man skulle hitta ett fel. Eller doktorn som lägger huvudet på sned och säger till sin patient att 50% av all astma har psykosomatiska orsaker. Får den patienten ordentliga undersökningar och lämplig behandling? Tveksamt.

Jag gick in på DM:s fb-sida och svarade att min dröm är att det ska bli lättare att komma till en specialist och beskrev lättnaden när man kommer till en doktor som verkligen kan ens åkomma. Givetvis förbigicks den med tystnad 😉 Även om DM är en tidning för läkare skulle det i detta fall vara bra med fler kommentarer från patienter, eftersom Annika Weiderling och övriga talar om vad patienterna behöver och vill ha.

 

 

 

 

Annonser

Kommentarer inaktiverade för Toppen på ett isberg – om följderna av dålig vård

Filed under Vård och omsorg

Guldskalpellen – innovationer i vården prisas

Dagens Medicin presenterar de nominerade till Guldskalpellen som belönar innovationer i vården. En jättebra idé tycker jag och när jag läser igenom de nominerade visar det sig vara bra spridning. Flera handlar om bättre planering, som Ortopedkliniken i region Västmanland, annat rör givetvis hur vården kan jobba webbaserat exempelvis med webbaserat stöd till ungdomar som har cancer. Men även enklare förbättringar som en hygienisk engångsförpackning vid sårbehandling är nominerade. Alla är vinnare på att goda idéer sprids i vården och att de som anstränger sig för att förbättra vården uppmärksammas.

Kontraproduktivt är det däremot att införa skatt på privata sjukvårdsförsäkringar som bl.a. SVT tar upp. 650 000 svenskar har idag en sjukvårdsförsäkring, ca 7 av 10 får den betald av arbetsgivaren. Det är Vänsterpartiet som drivit på den förmånsbeskattningen på försäkringarna som de kallar en gräddfil till vården för dem som är rika. SVT Nyheter frågar helt riktigt om verkligen 450 000 svenskar kan betraktas som rika?

Jag ser det som korkat att bestraffa företags och enskildas ambition att bli friska så fort som möjligt.Visserligen får staten in pengar i skatt, men vad blir kostnaden om de här patienterna blir tvungna att söka hjälp den offentliga vården? För den lär man ha inte hunnit få fason på till 2018. Vad kostar en patient som ”fastnar” på vårdcentralen och blir helt eller delvis sjukskriven en lång period?

 

Kommentarer inaktiverade för Guldskalpellen – innovationer i vården prisas

Filed under Vård och omsorg

Rätt vård i tid ger färre sjukskrivningar

SKL, Sveriges kommuner och landsting, och regeringen har kommit överens om att satsa på att koordinera hälso-och sjukvårdens insatser för sjukskrivning och rehabilitering. Man vill även öka den försäkringsmedicinska kompetensen inom hälso- och sjukvården. Det verkar också som om man förstått vikten av tidiga insatser för att minska antalet sjukskrivna.

Allt detta är bra, frågan är bara varför åtgärderna inte kommit tidigare? Att tidiga insatser när en person blir sjuk sparar pengar, visar inte minst de stigande antalet personer som har privata sjukvårdsförsäkringar. Hur skulle sjukskrivningstalen se ut om inte den möjligheten inte fanns? Eller om inte patienter som har råd betalade behandlingar ur egen ficka? Det är utmärkt om politikerna nu försöker effektivisera vården, så att företag och enskilda på sikt inte tycker att det är värt att betala dyra försäkringspremier.

Ett exempel på att en tidig behandling är bra ges i en rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Där framgår att det är bättre för patienter som har en inflammation i gallblåsan att opereras i ett akut skede än att vänta. I nuläget opereras 60% akut och ökas den siffran till 90% räknar man med att ”vården frigör tre vårddagar per patient, totalt cirka 3 300 vårddagar per år (motsvarande knappt 26 miljoner svenska kronor per år).” Och då räknar man inte in obehag och sjukfrånvaro för patienten. SBU skriver dock att fler välgjorda studier behövs, eftersom det vetenskapliga underlaget nu är för litet.

Generellt sätt skulle jag säga att det avvaktas för mycket i vården idag, jag grundar det på egna och andras erfarenheter och på vad som redovisas på olika håll.

Ett annat (kostsamt) problem är att läkare gör fel insatser. Nu senast talade jag med en patient som lider av en i högsta grad somatisk och i nuläget under-eller felbehandlad sjukdom. Precis som så många andra har hen fastnat på vårdcentralen där doktorn i stället för att skriva den remiss till en specialist som patienten begär, börjar utreda trötthet (ja patienten är p.g.a. sin sjukdom väldigt trött), depression (nej faktiskt inte, även om det kunde bli en följd att vara sjuk).

Kommer koordinatorerna att ha befogenhet att hjälpa patienter som, liksom hen i exemplet ovan, sitter fast på fel plats i vårdkedjan vidare, så kan de säkert göra en hel del nytta. Och spara en hel del pengar.

Kommentarer inaktiverade för Rätt vård i tid ger färre sjukskrivningar

Filed under Vård och omsorg

Den större och mindre klåparens utbredning-ett hot mot patienterna

En alternativ rubrik hade varit – Det är lika fel att aldrig skriva ut antibiotika som att alltid göra det.

Hela hösten har jag hört eller läst människors berättelser om den långa period de varit ”förkylda”, hur många gånger de varit på vårdcentralen, hur de varvat sjukfrånvaro med sjuknärvaro. De har (förstås) fått höra att de haft ett virus, trots att det är uppenbart av deras beskrivning av symtom och sjukdomsutveckling att de drabbats av en eller flera bakterier. De som till sist fått antibiotika har allt för ofta fått fel sort, eller för kort behandlingstid. Vilket naturligtvis lett till ytterligare antibiotikakurer.

Klåpare, var det någon som kallade den doktor hen mött och det är väl en relevant benämning. Det finns dock arter och grader av klantigheten. De här husläkarna får väl kallas mindre klåpare, deras misstag blir kostbara, i första hand för den enskilda patienten och arbetsgivaren. Men de flesta blir inte livshotande sjuka.

Allt fler enskilda och arbetsgivare inte ser något annat sätt att få bra vård än att teckna privata sjukvårdsförsäkringar. Regeringen vill göra det svårare att bedriva denna försäkringsbaserade vård rapporterar Läkartidningen. Läkarförbundet håller med om att det är viktigt att säkra den offentliga vården, men vill lägga fokus på att komma till rätta med orsakerna till att anställda och arbetsgivare anser att försäkringarna behövs. De tycker att det i grunden är positivt att arbetsgivare anstränger sig för att de anställdas inte ska fastna i långa vårdköer och sjukskrivningar. Men den offentliga vården borde kunna stå för detta.

Det borde vara uppenbart för alla att vård av hög kvalitet är det mest ekonomiska i det långa perspektivet. Tyvärr verkar allt för många politiker inte har förstått det. Kanske skulle en väg vidare vara att arbetsgivare, anställda och vårdpersonal går ihop för att påverka politikerna?

Den mindre klåparens framfart är som sagt oftast inte livshotande och ger inga rubriker i tidningarna. Värre är det med den större klåparen. Nu senast på KS Huddinge där tre sjuka barn fick livshotande skador som troligen berodde på felblandad vätskeersättning rapporterar DN. I artikeln berättar en pappa om hur hans 3 månader gamle son svävade mellan liv och död. Dessutom framgår det att mamman inte blev trodd när hon påpekade att något var fel.

Heder åt den/de anställd/a som tipsade DN. Det framgår att sjukhusets ledning sagt till personalen att hålla tyst om vad som skett. De som talat med DN har säkerligen tagit en risk att bestraffas. KS Huddinge ledning försöker uppenbarligen få fram om personalen talat med journalisterna och på olika sätt slingra sig i sakfrågan, vilket inte ger ett seriöst intryck.

Kommentarer inaktiverade för Den större och mindre klåparens utbredning-ett hot mot patienterna

Filed under Vård och omsorg

Privata sjukvårdsförsäkringar – så borde all vård vara organiserad

I ett inslag på SVT-nyheter framgår att de privata sjukvårdsförsäkringarna fortsätter att öka. Ofta står arbetsgivaren för kostnaden eftersom investeringen betalar sig i form av kortare sjukskrivningstider och allmänt bättre hälsa hos de anställda. Vilket ges exempel på i intervjun på ett företag. Svensk försäkring ser de privata sjukvårdsförsäkringarna som ett komplement till den offentliga vården och hävdar att de frigör platser där.

Regeringen däremot ser det som att mindre sjuka patienter får en gräddfil till vård och sjukvårdsminister Gabriel Wikström säger på regeringens hemsida att behoven, inte plånboken ska styra vem som får vård.

Men är det inte bättre att satsa på tidiga insatser så att patienterna inte hinner bli så sjuka?! I stället för att en person blir sjukskriven kanske ett år i väntan på att byta en knäled är det förstås bättre att byta den snabbt. Väntetiden kan t.ex. leda till att patienten belastar andra delar av kroppen fel och får ytterligare problem. Smärta påverkar även psyket negativt. För att inte tala om att det inte är hälsosamt att äta värktabletter under lång tid.

Jag tycker därför att regeringen och förstås landstingen ska titta närmare på hur den privata vården bedrivs. Vad är det som gör att den arbetar så effektivt? Hur kan den offentliga vården bli bättre på att fånga upp patienter tidigt, snabbt ställa rätt diagnos och ge rätt behandling. Det handlar heller inte bara om patienter med lättidentifierade problem. Jag känner till åtminstone en person med mer diffusa symtom som efter att ha blivit feldiagnosticerad på vårdcentralen snabbt fått rätt diagnos och behandling via sin sjukvårdsförsäkring.

En patient på Värmdö fick vad som visade sig vara en blodpropp i armen diagnosticerad som allergisk reaktion på vårdcentralen. Det blev en liten notis i media, men förutom riskerna för patienten, vad kostar misstaget? Varje läkarbesök kostar pengar, ett förvärrat tillstånd och därmed fler insatser kostar pengar. Den här händelsen var så pass allvarlig att den uppmärksammades. Men hur många missar av mindre spektakulärt slag görs hela tiden? Det borde någon forskare undersöka.

Låt i stället patienterna snabbt träffa en specialist, ha korta väntetider till utredningar och behandling. Visst det kommer att kosta i början, men sedan betalar det sig för samhället precis som det gör för företagen.

Kommentarer inaktiverade för Privata sjukvårdsförsäkringar – så borde all vård vara organiserad

Filed under Vård och omsorg

Bra vård för de yngsta och de äldsta

De patienter som behöver de kunnigaste läkarna och sköterskorna är de yngsta och de äldsta. De som ofta har svårt att tala om vad som är fel. Vi som befinner oss däremellan, ledsnar troligen efter att den trevlige husläkaren för andra eller tredje gången gissat fel på åkomma eller skada. Många av oss har sjukvårdsförsäkringar via arbetsgivare eller facket, andra slår helt enkelt näven i bordet och kräver en remiss.

Barnen och de riktigt gamla har inte samma möjligheter att tala om vad som är fel. Någon gång i mitten av 80-talet försvann barnläkarna och barnsjuksköterskorna från Barnavårdscentralerna, i alla fall här i Stockholm. Dessa flyttade i stället till Husläkarmottagningarna. Sedan några år tillbaka verkar det ändå ha skett en förbättring, googlar jag på bvc med barnläkare får jag några träffar. En är BVC Nya Kungsholmen, en annan Familjeläkarna i Saltsjöbaden, en tredje Mama Mia Söder Bvc. Det är alltså resursstarka områden med föräldrar som kan och orkar ställa krav. Men på 1177:s webbplats hittar jag i alla fall ett exempel från förorterna Capios Barnavårdscentral Vårberg.

För de äldre är det skralare med alternativ. Jag har hört att Sophiahemmet har eller ska öppna en vårdcentral med geriatriker för äldre. Men när jag går in på hemsidan hittar jag inte det alternativet. Det närmaste jag kommer är en äldrevårdsmottagning i Hässelby. Kanske känner någon läsare till fler alternativ?

Ett problem som är vanligt bland äldre är att de får fel mediciner och för mycket medicin. De,och förstås alla vi andra, kan förhoppnings så småningom få glädje av att apotekare blir mer involverade i vården. I Uppsala pågår ett försök där apotekare får skicka remisser till primärvården för patienter som vårdats på sjukhus och har kvarstående läkemedelsrelaterade problem. Primärvårdens läkare ska sedan åtgärda detta och där ligger väl haken. Är dessa läkare vanliga allmänläkare är risken stor att ont blir värre. Något även specialister kan ställa till med i ärlighetens namn.

Men grundtanken är god, den behöver bara förädlas.

Kommentarer inaktiverade för Bra vård för de yngsta och de äldsta

Filed under Vård och omsorg

Kvinna med hjärtproblem skickades till psykolog

Jag har ju åtskilliga gånger tagit upp problemet med patienter som blir felbehandlade i synnerhet på vårdcentraler. Orsaken verkar vara en blandning av bristande kunskaper och olämpliga attityder.  Malin Lindström skriver på DN.Åsikt särskilt om en kategori, kvinnor med hjärtproblem som hon kommit i kontakt med via facebook-sidan ”Arytmier – När hjärtat inte är ens bästa vän”.

Hjärtproblem var något jag faktiskt trodde att vården tog på allvar, men så verkar det alltför ofta inte vara. I alla fall inte för kvinnor. Malin Lindström och de andra patienter hon beskriver har sökt vård för att deras hjärtan slår i otakt, rusar okontrollerat, slår extra slag och dubbla slag. Malin Lindströms husläkare valde att skicka henne till en psykolog. Vare sig psykologen eller Malin förstod egentligen vad hon gjorde där.

När besvären blev värre fick Malin Lindström efter en del tjatande en tid hos en AT-läkare på vårdcentralen och då utspelade sig följande:

Denna läkare talade lite fint om för mig att det läggs så mycket press på oss kvinnor och att det verkligen är dags för männen att de börjar ta lite ansvar i hemmet. Jag förklarade lite syrligt att vi faktiskt delar på allt hemma hos oss. Mina hjärtproblem förstod hon inte men hon såg att det fanns en remiss skickad till kardiologen ett halvår tidigare. En remiss jag inte visste att den fanns! AT-läkaren skulle se till att jag fick en ny remiss till en kardiolog. När jag var på väg ut genom dörren kom hon på att hon kanske skulle lyssna på mitt hjärta också eftersom det ”är bra om det står med i remissen att jag gjort det”.

Vid det laget hade Malin Lindström av förklarliga skäl ledsnat och fick via en sjukvårdsförsäkring arbetsgivaren hade komma till en läkare som snabbt kom fram till att Malin troligen hade extra ledningsbanor i hjärtat vilket var orsaken till arytmierna. Något som visade sig stämma.

Precis som tidigare gånger jag skrivit om, i synnerhet, primärvårdens förkärlek för att psykologisera är det patienten som måste driva på, leta fram bättre vård. Ofta med hjälp av en sjukvårdsförsäkring. Det är ju inte klokt, inte minst för att ingen vinner på att det är så.

Patienten riskerar att bli långtidssjukskriven med allt vad det innebär. De totala kostnaderna för samhället blir högre än vid snabb och korrekt behandling.

Att det dessutom görs skillnad på män och kvinnor när det gäller vilken bemötande och behandling som erbjuds är ju minst sagt irriterande. Det är ju ändå år 2016 inte 1816.

 

1 kommentar

Filed under Vård och omsorg

1177- eller hur svårt kan det vara att hitta en ortoped?!

Häromdagen skulle jag träffa en bekant, hon kom försenad linkande till vår mötesplats. Ena knäet hade plötsligt börjat göra rejält ont men eftersom min bekant var närmare målet än hemmet hade hon tagit en taxi sista biten och satt nu mitt emot mig och pustade ut.

Jag för min del satte igång med att leta efter någon lämplig mottagning som kunde undersöka knäet. Det var uppenbart att det behövdes göras samma dag, men att det nog inte behövdes den stora akutens resurser. En mottagning med en ortoped, tillgång till röntgen och med akuttider skulle räcka gott. Första alternativet, eftersom vi befann oss centralt i Stockholm var Cityakuten, där har jag själv fått hjälp med en smärtande fot, för många år sedan. Numer inskränker sig akuttiderna till invärtesmedicinare och kirurg, till ortopeden måste man ha remiss från husläkare. Nej, det blev till att leta vidare.

Nu begick jag ett stort misstag, jag gick in på 1177:s hemsida med förhoppningen att få en överblick av var ortopederna finns. På den tiden webbplatsen hette Vårdguiden kunde man söka på t.ex. ortoped och få upp ett antal mottagningar. Men icke, nu lyckades jag trots idogt letande på 1177:s röriga webbplats bara hitta alternativen vårdcentral, lättakut och akutmottagning. Då hade jag ibland varit på Stockholms hemsida och sedan rätt som det var klickat på en rubrik och hamnat på en allmän sida för hela landet och fått börja om igen…

Lättakut kunde kanske vara något för min bekant? Jag tittade på dem som låg i närheten, men det var magert med information om kompetens och utrustning. En skrev klart och tydligt att man inte hade röntgen, på en annan stod det något i stil med att man är husläkarens förlängda arm. Den ville vi förstås slippa.

Till slut gjorde jag det jag borde ha gjort från början, googlade på ortoped. Det finns många i Stockholm, problemet var att de flesta jag tittade på bara tar emot patienter med en privat sjukvårdsförsäkring eller som betalar privat. Eller så krävs det remiss från husläkare.

Min bekant hade vid det här laget tröttnat på att vänta och tog en taxi till närmaste akutmottagning, där hon fick vänta i många timmar. Det var ju som sagt en skada som egentligen kunde ha klarats av på en öppenvårdsmottagning med ortoped, röntgen och akuttider. Rustar man ner öppenvården så till den milda grad som i alla fall landstinget i Stockholm gjort de senaste åren är det faktiskt inte konstigt att det är kris på akutmottagningarna. För vart ska patienterna annars ta vägen?!

 

2 kommentarer

Filed under Vård och omsorg

Sjukvårdsförsäkringar kontra lika dålig vård för alla

Debatten om sjukvårdsförsäkringar har fortsatt på DN:s hemsida och John Lapidus får en del kritik för sin debattartikel där han argumenterar för att privata sjukvårdsförsäkringar bör förbjudas.

Patrik Hesselius analyserar i sin replik frågan om varför människor väljer att betala extra? Svaret blir ofta att väntetiderna är för långa i den offentliga vården. Han ser det inte heller som en bra lösning att alla ska ha det lika dåligt, vilket blir konsekvensen av John Lapidus förslag. Dessutom finns det ju inte en kö som försäkringspatienterna kan köpa sig förbi, det är fråga om olika köer. Hesselius frågar sig om patienterna i de landsting som har kortaste kötiderna av solidaritet ska vänta lika länge som de i de längsta köerna?!

Caj Skoglund påpekar i en replik att de privata sjukvårdsförsäkringarna är begränsade, vissa sjukdomar undantas och de billigare försäkringarna kan kräva remisstvång för att ta ett par exempel. Det här framförallt viktiga invändningar för den som funderar på att teckna en sjukvårdsförsäkring blir min reflektion. Får man verkligen komma till en specialist direkt?Hur lång tid tar det från bedömning till behandling t.ex en operation? Ska man gå via en allmänläkare är tidsvinsten med försäkringen förmodligen borta. Kanske är det i så fall bättre att betala vården helt privat? Dyrt, absolut men det kan kosta ännu mer att vara sjukskriven. Caj Skoglund påpekar också att även den offentliga vården är ojämlik. Kötiderna ser t.ex. olika ut i olika landsting.

Frågan om den allt mer uppdelade vården bör verkligen diskuteras. Vill vi ha ett samhälle där den offentliga vården, i alla fall primärvården, blir allt sämre, medan den som har möjlighet att betala kan köpa sig god vård? Jag tycker inte det, men lösningen som jag ser det är inte att förbjuda den privata vården, som John Lapidus vill utan att göra den överflödig. Men det kräver en väldigt stor ändring av kursen från ansvariga politiker och inledningsvis ökade kostnader för att sedan ge besparingar. Det kräver en långsiktigt planering, har vi några politiker som är villiga att tänka längre än en mandatperiod?

 

Kommentarer inaktiverade för Sjukvårdsförsäkringar kontra lika dålig vård för alla

Filed under Vård och omsorg

Nej John Lapidus, ingen vinner på att stoppa bra vård

Ekonomen John Lapidus uppmärksammar på DN Debatt den ojämlikhet som är på väg att växa fram i den svenska vården. Ett initiativ som är välkommet, även om jag inte alls håller med honom om lösningen på problemet.

Ett allt större antal svenskar tecknar privata sjukvårdsförsäkringar, enligt  Svensk försäkrings sammanställning var det 2014 så många som 622 000 personer. John Lapidus tar i inledningen av artikeln upp ett tungt skäl till att den enskilde eller arbetsgivaren väljer att ta denna extra kostnad trots att man redan betalat för sjukvård via skatten. Man är garanterad behandling inom 14 dagar medan patienten i den offentliga vården ska erbjudas behandlingen inom 187 dagar. Det kan bli en lång sjukskrivning med inkomstbortfall för den enskilde och kostnader för arbetsgivare och samhället som följd. När det gäller äldre patienter är det risk att fördröjningen gör att omvårdnadskostnaderna stiger, i värsta fall permanent.

John Lapidus väljer att enbart belysa problemet från ett annat håll, nämligen att de aktörer som erbjuder privat vård också tar emot landstingspatienter. Vilket bl.a. kan leda till att det finns färre läkartider för landstingspatienterna. Lapidus ser de privata vårdgivarna som roten till det onda (om jag ska spetsa till det lite), utan dem skulle det inte finnas någonstans för försäkringsbolagen att skicka sina patienter. Han lyfter också fram att sjukvårdsförsäkringarna sätter regeln att de som mest behöver vården ska prioriteras ur spel. Han föreslår därför en stopplag för ”gräddfiler” i vården.

Jag anser att problemet är att den offentliga vården är organiserad på ett sätt som gör att den alltför ofta är dålig. Lösningen på det kan inte vara att alla ska ha rätt till lika dålig vård, vilket blir konsekvensen av John Lapidus resonemang. I stället borde den offentliga vården satsa på att vara lika effektiv som den privata, så att patienterna om möjligt inte blir de ”mest sjuka”. Det finns, är jag övertygad om, stora vinster att göra på snabba och kompetenta åtgärder så att sjukdomar och skador inte hinner bli allvarliga. Lösningen skulle, som jag skrivit tidigare, kunna vara att vården organiseras som läkarhus där sköterskor ”sorterar” patienterna till rätt specialist och där så många kringfunktioner, labb, röntgen etc.  som möjligt finns att tillgå. Satsa på färre men lite längre besök så att doktorn verkligen kan få en uppfattning om vad som är fel. Många, korta besök är ett stort slöseri med tid, inte minst med patientens och kostar pengar. Med dessa förändringar kan vi få en bra vård för alla och de privata sjukvårdsförsäkringarna har spelat ut sin roll.

 

 

Kommentarer inaktiverade för Nej John Lapidus, ingen vinner på att stoppa bra vård

Filed under Vård och omsorg