Tag Archives: Lögner och rykten

Tänk först-dela sedan

Det är allt för många människor som okritiskt tror på och sprider lösa rykten eller rena lögner. Vad är det som gör att välutbildade personer inte ställer frågan, kan det här verkligen stämma, innan man delar vidare? Jag har skrivit om det tidigare bl.a. i bloggen ” Vad gör lögnen med människorna”  där jag tar upp exemplet med påståendet att Stockholms biskop Eva Brunne tagit ner ett kors i en kyrka och markerat riktningen mot Mecka. En lögn, som man kan undra var den kommer ifrån. Någon som inte tar så hårt på budordet om att inte vittna falskt mot sin nästa helt klart. Den personen var givetvis medveten om vad hen gjorde, hur var det då med dem som spred den falska uppgiften vidare? Var de medvetna om att det här knappast kunde stämma, men valde att strunta i det? Eller kopplade de helt enkelt bort analysförmåga och kritiskt tänkande?

Mina Dennert tar också upp mytbildning och lögner i  bloggen Viskleken-Jag är här om facebookgruppen #jagärhär. Gruppen startades som en motvikt till alla aggressiva, hatiska och ibland hotfulla kommentarer som helt dominerade nätet för ett par år sedan. Gruppen har nu över 75000 medlemmar som försöker skapa ett bättre debattklimat och mer mångfald i kommentarsfälten. Det har gått bra och det är kanske inte så konstigt att de som tidigare hade kommentarsfälten för sig själva, som en arena för sexism, främlingsfientlighet o.s.v. är rejält irriterade. Så vad gör de? Faktum är att jag känner igen mycket från hur Katolska kyrkan behandlar kritiker, alltså först att ignorera den misshagliga personen, om inte det hjälper fortsätta med smutskastning och om man kan hot om straff.

#jagärhär har drabbats av lögner som att vi försöker tysta människor. Där kan en anledning vara att vissa felaktigt tror att yttrandefrihet innebär att ingen får säga emot en. Andra är helt enkelt inkonsekventa, de anser att de själva får formulera sig hur aggressivt som helst, men ve den som argumenterar emot med minsta skärpa.

I ryktesspridningen ingår också t.ex. att #jagärhär massanmäler fb-sidor och får dem nedstängda. Där är det ju så att antalet anmälningar inte spelar någon roll för facebook och att de stänger en sida eller tar bort en kommentar som bryter mot deras regler. Sedan kan vem som helst anmäla något man inte anser ska vara på facebook, det behöver man inte vara med i en grupp för. Men kanske har fler blivit uppmärksamma på möjligheten de senaste åren. Det märkliga är att inte fler stannar upp och funderar på hur grovt det som tagits bort egentligen är? Snarare än att klaga i högan sky över begränsningar. Det mesta får ändå framföras.

Så tänk först, dela sedan.

 

Annonser

Kommentarer inaktiverade för Tänk först-dela sedan

Filed under Religion-allmänt, Samhälle

Du ska inte vittna falskt mot din nästa

Lögner och ryktesspridning verkar ha varit ett problem genom hela människosläktets historia, hur ska man annars förklara att de stora världsreligionerna har regler mot just detta. I 5 Mosebok  lyder det 8 budet av 10 ” Du ska inte vittna falskt mot din nästa”. I Luthers Lilla katekes förklaras, enligt Wiki, innebörden som följer: ”Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke beljuga, förråda, baktala eller illa berykta vår nästa, utan urskulda honom, tänka och tala väl om honom och tyda allt till det bästa.”

I tider av fake news och trollfabriker är de här etiska reglerna kring lögner och ryktesspridning kanske mer aktuella än någonsin. Extra otrevligt blir det när de som vittnar falskt är just kristna och följdaktligen borde veta bättre än att göra det.

Ett exempel på spridandet av falska uppgifter ges i tidningen Världen idag och ledaren Det är dags att granska RFSU och RFSL .Skribenten Ruth Nordström kommer där med påståenden om RFSU som är felaktiga, ett exempel är en blandning av egna påhitt och citat ur RFSU:s material om barns utveckling när det gäller kropp och sexualitet:

”Barns sexualitet” skall sex-nioåringar få leka lekar för att ”se och röra andra barns könsorgan” och ”jämföra sina könsorgan med jämnåriga kompisars”. En kontroll RFSU:s text visar att meningen är missvisande, det här med att leka lekar måste Ruth Nordström ha hittat på och satt ihop med beskrivningen av vad som är ett normalt beteende för barn mellan 6-9 år. Alltså inget som ska introduceras av vuxna, som man kan få intryck av i Nordströms formulering.

Ruth Nordström måste ha läst materialet och bestämt sig för att sprida en falsk bild av budskapet. På Världen idags facebooksida är det sedan ett antal personer som okritiskt förfasar sig och delar vidare ledaren, utan närmare kontroll av sanningshalten.

Det är ju inte första gången jag stöter på fromma kristna som helt enkelt far med osanning och sprider falska uppgifter. Det får mig alltid att fundera på om det finns något mer jag kan göra än att visa fram lögnen? Finns det något sätt att nå fram till de här människorna, att förstå vad som driver dem? För att nu tillämpa Luthers uppmaning på de här exemplen. För längre än till att förstå drivkrafterna tror jag inte att det är lämpligt att utsträcka sina försök att tolka allt till det bästa.

Kommentarer inaktiverade för Du ska inte vittna falskt mot din nästa

Filed under Religion-allmänt, Samhälle

Hoppet har två vackra döttrar – de heter Vrede och Mod

Rubriken är inspirerad av kyrkofadern Augustinus (354-430) och är, på engelska, också rubriken till en artikel av Therese Koturbashs, en av ledarna i  Women’s Ordination Worldwide (WOW). Jag strax återkommer till den strax.

Men jag ska börja med en debattartikel  i Kyrkans tidning som har rubriken Varför samtalar vi inte? Prästen Gösta Tingström frågar sig där varför man inte talar om andliga ting i Svenska kyrkan. Min första reaktion blir, vad talar han om?! I de Svenskkyrkliga sammanhang jag befinner mig i talas det i allra högsta grad om andliga ting. Nyligen läste jag Mikael Mogrens 100 frågor om Gud och 200 svar, vad var det om inte ett samtal om tro och andliga ting.

Nästa tanke är att Gösta Tingström skapar en s.k. halmdocka, i det här fallet presenterar han ett problem som är litet om det alls finns och angriper det sedan. Så vitt jag kan se skulle den rimliga förklaringen då vara att han vill sälja in ett eget projekt, Pilgrim 500.  Av nyfikenhet och för att se om det är jag som av en slump befinner mig i sammanhang där det finns rika tillfällen till andliga samtal så surfade jag runt  och tittade på några andra församlingars program. Det såg bra ut där också.

Det kan förstås vara så att det är min bakgrund i Katolska kyrkan som spelar in igen, men jag tror inte det. Även om jag kom tillbaka till Svenska kyrkan andligt utarmad, vill jag ha djup i diskussionerna om tro och andlighet. Samtidigt är jag förstås påverkad av att ha varit tvungen att lägga energi och tid på att kämpar för grundläggande frågor som allas möjlighet att få sin prästkallelse prövad. Det är också genom den kampen jag lärt känna och tagit hjälp av Hoppet, Vreden och Modet, vilket alltså även Therese Koturbash gjort.

Koturbash skriver i sin artikel om hur hon blev smärtsamt medveten om hur Katolska kyrkans ledning resonerade:

  • because I am a woman, I do not bear an iconic resemblance to Christ (Inter Insignores)
  • because my spirit has been delivered in the biological packaging of a woman, in our sacraments a simple piece of bread or a machine cut wafer has greater capacity to be recognised as Christ
  • while a man can stand in for the bride or groom, my ‘woman’ being imposes limitations on what ‘my package’ can represent

Ännu märkligare är att ljusstakar och tyg genom historien varit mer välkomna vid altaret än kvinnor. För så är det ju, kyrkan ledning har nästan slagit knut på sig själva för att hålla kvinnor borta från prästämbetet och vilket jag tror är det väsentliga, makten.

Therese Koturbash har precis som jag och många andra kvinnor brottats med tvivel om hon skulle stanna kvar i Katolska kyrkan. Hon valde att stanna kvar och fann styrka i kampen för att alla Gud kallar ska kunna bli präster.

Då är frågan hur jag ska knyta ihop de här trådarna? En reflexion är att andlighet och tro, även om Gösta Tingström inte upplever det så, är viktigt i Svenska kyrkan, medan Katolska kyrkan är upptagen med kampen om inflytande och makt. Det sistnämnda rör mer basala frågor, medan Svenska kyrkan har tid och kraft över för det som borde var det centrala dvs Gud och tro.

 

Kommentarer inaktiverade för Hoppet har två vackra döttrar – de heter Vrede och Mod

Filed under Katolska kyrkan, Svenska kyrkan

Kyrkans roll i det goda landet

Människans tillvaro har genom historien ofta varit hård, en kamp för skaffa mat, en kamp mot sjukdomar, olyckor, krig och förtryck. Så är det tyvärr fortfarande på många håll i världen. Vi som bor i Sverige är däremot lyckligt lottade, vi bor i ett jämförelsevis tryggt och rikt land och har det bra. Religionerna, för vår del i första hand kristendomen,  är dock utformade för att möta behoven hos människor som antingen råkat ut för något svårt eller riskerar att drabbas.

Vi har det som sagt bra i Sverige och hur gör samfunden för att anpassa sig till den situationen och alltså vara relevant för människor som är tillfreds med livet? Katolska kyrkan har tidigare satsat på att utmåla Sverige som ett eländigt, ytligt och kallt land. En av de saker som fick mig att slutligen lämna Katolska kyrkan var just det återkommande gnällandet på Sverige, Svenska kyrkan m.m. Jag funderade nyligen på om detta ändrat sig under det senaste året, med tanke på den till synes ökande ekumeniken. Men en blogg på Katolsk Vision skriven av Gert Gelotte upplyste mig om att så uppenbarligen inte är fallet. Han suckar över en predikant som liknade det svenska folket ”vid en stening jord full av tistlar där såningsmannens utsäde inte bär frukt.” Minsann, var hittar predikanten i fråga bättre jordmån, i Polen, Ungern, Filipperna?!!! För att ta tre länder där Katolska kyrkan har starkt inflytande.

Att försöka hitta på elände för att ens traditionella roll ska fungera är knappast en bra väg att gå för ett samfund. I stället måste ledare och medlemmar fråga sig hur kyrkan ska vara meningsfull även för alla människor som faktiskt för tillfället har det riktigt bra. Jag tror att Gud söker människorna och att människorna söker Gud oavsett hur tillvaron ser ut. Kyrkans roll är att underlätta mötet, gör det inte det har den i mina ögon spelat ut sin roll.

Jag upplever det som att Svenska kyrkan har kommit längre än den Katolska i sin utveckling mot en kyrka för samtiden. Inte så konstigt eftersom protestantismen uppstod ur en insikt om behovet av förändring. En utveckling som sedan har fortsatt, inte så att allt är perfekt, men i mina ögon är det gott nog. På Svenska kyrkans webbplats finns mycket att läsa  t.ex. Tankar inför helgen. Prästen Ami Mattson Dahlboms text Idag kommer något du säger att bli oumbärligt för någon annan, talar om tro på ett positivt sätt och visar, vilket är inte minst viktigt, respekt för mottagaren. Jag citerar ett stycke som inte bara handlar om Jesus och dem han valde ut, utan också stämmer bra på väldigt många människor här i landet. Kvalitéer som vi alla, inte minst kyrkorna, bör vårda.

”När Jesus i början av sin verksamhet valde sina medarbetare visste Han att de bara var människor. Ingen av dem hade någon högre utbildning eller speciell erfarenhet. Två av dem gav han smeknamnet ”Åskans söner”. Kanske för att de gjort sig kända för häftigt temperament. Av enkla människor skapade han sitt ”dreamteam”. För det finns inget annat än människor. Inga andra än några som ärligt försöker. Som vill dela sin egen erfarenhet. Som vill hjälpa till så gott de kan.”

1 kommentar

Filed under Religion-allmänt, Samhälle

Som man bäddar får man ligga – om tvivelaktiga vårdgivare

Mats Reimer är bloggare på Dagens Medicin och ofta kritisk till alternativmedicin. I den senaste bloggen är det borrelia, som behandlats med långa antibiotikakurer vid tyska alternativkliniker, Mats Reimer är upprörd över. Det gäller ett inslag i Radio P4 Väst där de intervjuat en man som tillsammans med sin dotter åkt just till en sådan klinik. Av vad som framgår, även bloggen, så har båda faktiskt blivit bättre av behandlingen. Om jag förstår Mats Reimer rätt är hans kritik att han själv och en god vän till honom, som är infektionsläkare, fick mindre tid i sändningen än patienterna, vilket gör att den, enligt Reimer, är fake news.

Jag är inte tillräckligt insatt i diagnosticering och behandling av borrelia för att yttra mig om det.

Däremot borde Mats Reimer och många andra fundera över vad det är som gör att så många patienter inte litar på vad doktorn säger, utan söker sig till alternativ. Är patienterna helt enkelt dumma och lättledda? Eller kan det bero på att de på vårdcentralen, där de flesta hamnar, i princip alltid får höra att ”det är nog ett virus” eller ”det är nog psykosomatiskt”? Kan det vara oviljan hos husläkare att ta prover, röntga eller skriva remisser till specialister? Svaret ”varför ska jag göra det, du blir ju ändå inte bättre”, påverkar det möjligen att patienterna söker sig vidare? Ibland tyvärr till rena kvacksalvare.

Patienterna satsar i värsta fall pengar i onödan på den här alternativa vården, men i övrigt ser jag faktiskt inga skillnader vad det gäller kvalitet eller snarare brist på den. Dålig vård är dålig vård oavsett vem som står för den.  Som man bäddar får man ligga, det är skärpning i läkarkåren, sjukhusledning och ansvariga politiker som gäller.

 

Kommentarer inaktiverade för Som man bäddar får man ligga – om tvivelaktiga vårdgivare

Filed under Vård och omsorg

Katolska kyrkan fortsätter att svika de svagaste

De som svek, ljög, vände bort blicken, de fega har framträdande roller i påskens berättelse om när människor försökte döda Jesus d.v.s. Gud. Men som tur var inte lyckades. I Palmsöndagens predikan påminde prästen om att påsken inte bara sker en gång om året ut, utan att Jesus kommer ridande på sin åsna in i våra liv gång på gång. Vad svarar vi?

SVT:s Uppdrag granskning har i två program, här och här, granskat hur SSPX systematiskt hjälpt präster som anklagats för sexuella övergrepp. I först avsnittet berättas om fader P. som begått flera övergrepp mot barn, flyttats runt och sedan lämnat SSPX för utbrytargruppen SSPX Resistance och nu har kontakt med barn igen:

”SSPX Resistance samlar över 100 präster runt om i världen. I Frankrike har de snabbt fått många anhängare. På ett 20-tal ställen håller samfundets präster mässor regelbundet. Uppdrag granskning hittar fader P i en ort på landsbygden utanför Bordeaux efter en fullsatt mässa. Församlingen består av ett fyrtiotal vuxna, 20 barn och sex korgossar. Fyra av korgossarna är uppskattningsvis sex-sju år gamla. Och prästen visar tydligt att han inte vill svara på några frågor.

– Försvinn, försvinn ni har inget här att göra. Försvinn från huset. Försvinn dit bort. Det här är privat mark! Stick!, säger fader P. ”

I avsnitt två intervjuas bl.a. Mary Dispenza som är aktiv i Snap (Survivors of those abused by Priests). Hon är själv ett offer för övergrepp av en katolsk präst. För även om UG fokuserar på SSPX ska vi komma ihåg att sexuella övergrepp förekommit i skrämmande stor utsträckning och tyvärr troligen förekommer i Katolska kyrkan. Hon berättar att många katoliker av vana vänder sig till en präst, om de alls berättar om övergrepp, och att denne bagatelliserat det inträffade eller sagt att han ska ta hand om det. Men inget händer.

När det gäller de sexuella övergreppen är det alltför många som ljuger, är tysta eller vänder bort blicken. Skärtorsdagens svek upprepas gång på gång.

Stockholms katolske biskop, Anders Arborelius, som intervjuas efter den andra programmet uppger där att han inget visste, han har heller inga direkt åsikter om något reportern frågar.

Uppdrag gransknings reportage har även uppmärksammats i utländska media som The Guardian, vilket är ett gott betyg till den grävande journalistiken, som är så viktig för att missförhållanden ska avslöjas.

Men påsken handlar till sist inte om dem som svek, utan om att godheten trots allt vinner över ondskan. Vi såg det förra fredagen då människor efter terrorattentatet på Drottninggatan osjälviskt hjälpte till och visade den kärlek till nästan som Jesus faktiskt befaller oss att göra.

Jag tror att det goda segrar över ondskan även när det gäller de sexuella övergreppen i Katolska kyrkan. Det har länge funnits goda krafter som, till ett i vissa fall högt personligt pris, försökt hjälpa offren. Nu har fler anslutit, det har hållits rättegångar, skyldiga präster sitter i fängelse. Men det är viktigt att komma ihåg att det finns ingen slutgiltig ”seger” mot ondskan, vi måste vara uppmärksamma och beredda att möta den med godhet varje dag året om.

 

Kommentarer inaktiverade för Katolska kyrkan fortsätter att svika de svagaste

Filed under Katolska kyrkan

Signaturen Inez om de senaste turerna runt Planned Parenthood

Signaturen Inez har skrivit en kommentar till ett äldre inlägg, det hon skriver är viktigt och jag gör därför ett inlägg av den:

Donationer av fostervävnad till forskning utgör promille av Planned Parenthoods verksamhet. Det verkar osannolikt att en non-profit organisation olagligt skulle sälja fostervävnad för småmynts skull och att stoppa dem i privata fickor skulle inte heller vara värt besväret. Ändå har blotta misstanken blivit brännande politik med syfte att förbjuda aborter i USA. Viljan att ta makten över kvinnors kroppar och sinnen framstår som kallsinnigt beräknande fanatism.

Senaste nytt om Planned Parenthood story:

Somliga extremistiska abortmotståndare ingår nu i president Trumps regering eller samarbetar nära med den och en abortmotståndare har utnämnts till domare i Högsta domstolen. Amerikanska kongressens Select Investigative Panel har publicerat både republikanernas och demokraternas utredningar om Planned Parenthood. Den svenska kristna pressen skriver ensidigt om republikanernas utredning och som om Planned Parenthoods skuld skulle vara slutgiltigt bevisad. De nämner inte att kongressen redan tidigare har genomfört tre andra utredningar, 13 delstater har gjort egna rättsliga undersökningar och likaså en åtalsjury i Texas; samtliga instanser har friat Planned Parenthood från alla brottsanklagelser. Världen idag, Dagen, Kyrka och Folk, Signum och Respekt hakar på amerikansk högerkristen press utan källkritik och tar som given utgångspunkt att Planned Parenthood är skyldiga. De nämner inte demokraternas utredning som går att läsa här:

https://selectpaneldems-energycommerce.house.gov/sites/default/files/20161228%20Full%20Report.pdf

Jan Schakowsky, som är medlem i demokraternas panel, skrev i ett skarpt pressmeddelande:

“History will not look kindly upon this Panel. Panel Republicans spent nearly $1.6 million taxpayer dollars chasing inflammatory lies being peddled by anti-abortion extremists. Their inappropriate working relationship with these groups put law-abiding doctors and researchers at risk. After fifteen months investigating the secretly-recorded and deceptively-edited video allegations, Panel Republicans have uncovered no evidence of wrongdoing. They have repeatedly made false claims, including a series of ‘criminal referrals’ to federal, state, and local law enforcement officials based on unsourced, unverified documents and information. In some instances, Panel Republicans recycled claims of anti-abortion extremists that have already been investigated and dismissed. The Panel’s so-called ‘final report’ is illegitimate. Under the resolution, the Panel – not just its chair or majority members – must issue the report. Republicans refused to give Democratic members the opportunity to review the report, failed to hold the required public meeting, and ignored the requirement that the full Panel vote on its release. This Select Investigative Panel leaves behind a legacy of lies, intimidation, and procedural misconduct. It will be remembered, like the House Un-American Activities Committee and McCarthy hearings for its excesses and abuses of power.”

https://selectpaneldems-energycommerce.house.gov/news/press-releases-in-the-news/2017-01-03/schakowsky-blasts-select-panel-republicans-secretive-and

Republikanernas utredning påstår att forskning med hjälp av donerad fostervävnad aldrig har resulterat i ett enda läkemedel, aldrig har lett till ett enda vaccin och aldrig har använts för att framställa poliovaccin. Tidskriften Science har bemött dessa falska påståenden och listar en rad läkemedel, vaccin och poliovaccin som vetenskapsmän har lyckats framställa tack vare fostervävnad. Att republikanerna ljuger om etablerad vetenskap som enkelt går att verifiera är talande för hur de förhåller sig till sanningen och illustrerar metoderna de använder. Om de behöver förneka att något gott kan komma ur forskning med hjälp av fostervävnad så blåljuger de helt sonika. Ett välbekant tecken på fanatism. Läs Science faktagranskning här:

http://www.sciencemag.org/news/2017/01/fact-checking-congress-s-fetal-tissue-report

Abortmotståndarna i delstaten Texas är starkt pådrivande i rättsprocesser och har som målsättning att avskaffa de federala bidragen till Planned Parenthood så att de tvingas stänga samtliga sina hälsocentraler, oavsett konsekvenserna för människor. Nyligen tillkännagav domare Sam Spark domstolsbeslutet:

”A secretly recorded video, fake names, a grand jury indictment, congressional investigations — these are the building blocks of a best-selling novel rather than a case concerning the interplay of federal and state authority through the Medicaid program. Yet, rather than a villain plotting to take over the world, the subject of this case is the State of Texas’s efforts to expel a group of health care providers from a social health care program for families and individuals with limited resources.

The video in question offers, at most, theoretical conversations concerning what might be possible in a research partnership between a health care provider and a tissue procurement company. The inspector general had no evidence any [Planned Parenthood Gulf Coast] doctor ever altered an abortion procedure, for research or for any other purpose.”

Domare Sam Sparks, fastslår alltså i domen att videofilmerna är fiktion och inte ens en gnutta bevis, “even a scintilla of evidence”.

http://www.nbcnews.com/news/us-news/texas-judge-blocks-cutting-funds-planned-parenthood-sharp-rebuke-n723956

https://assets.documentcloud.org/documents/3472410/Sparks-PP-Ruling.pdf

Abortmotståndarna i Texas ger som förväntat inte upp utan vill nu istället lagstifta om att foster som blivit borttaget genom abort eller missfall måste begravas. Lagen ska förhindra försäljning av fostervävnad, trots att det inte har bevisats att någon sådan har skett. Abortmotståndarna i flera andra delstater försöker just nu intensivt avskaffa de federala bidragen med målet att stänga samtliga Planned Parenthoods hälsocentraler.

Intresserade läsare som vill få en sakligare rapportering av Planned Parenthood story än den som ges i den svenska kristna pressen kan läsa t.ex. Vox:

http://www.vox.com/identities/2017/1/12/14189500/defund-planned-parenthood-congress-paul-ryan-republicans

Jag rekommenderar alla som är intresserade av reproduktiv och sexuell hälsa och sammanhörande rättigheter och rättvisefrågor att läsa Rewire och deras granskande ”ethical journalism”. Rewire behandlar främst amerikanska förhållanden, men som vi har sett når de högerkristnas politiska nätverk även vårt land:

https://rewire.news/

Huvudrättegången, där Planned Parenthood och David Daleiden-CMP ömsesidigt har åtalat varandra, pågår fortfarande i Kalifornien. Vi får se hur det går.

Inez

8 kommentarer

Filed under Samhälle, Vård och omsorg

Både ”gammelmedia” och ny media behövs

Internet har helt klart inneburit mycket positivt. Om inte möjligheten att skriva bloggar, starta diskussionsforum, facebook-grupper, twittra o.s.v. hade funnits, hade informationen om Katolska kyrkan varit väldigt ensidig i Sverige. Katolska tidskrifter rapporterade inget, eller skrev negativt om de reformrörelser som finns i kyrkan runt om i världen. För vanliga media sällan Katolska kyrkan sällan tillräckligt stort nyhetsvärde. Utan modiga katoliker som skrev om det hade vi inte känt till om reformvännerna. Pionjärerna bland reformkatolikerna drabbades av smutskastning och hot, innan andra ens tänkt tanken näthat här i landet.

Det är den goda sidan av sociala media, den negativa är ju att vi bloggare, twittrare och facebookare ofta skriver utan ambition av att spegla annat en våra egna åsikter och kunskaper (eller brist på sådana). Risken att hamna i en filterbubbla av fakta och åsikter som bara bekräftar det man tror och vet är påtaglig.

På det sättet är tidningar, SVT och SR viktiga, de ger helheten som visar att det finns olika sidor av verkligheten. Söndagens DN erbjuder två utmärkta exempel på detta. Dels redaktionens ledare, som kort går ut på att det ges alldeles för mycket onödig vård till patienter som inte är så sjuka, medan svårt sjuka patienter blir utan. Ett exempel som ges är psykiatrin där behandlingar med oviss verkan ges till lindrigt sjuka patienter, medan de svårare fallen får stå tillbaka. Summan av det hela är att sjukvårdens resurser bör satsas på de svårast sjuka. För den som inte är så insatt låter det helt rimligt.

Om den personen fortsätter att läsa följer längre in i tidningen en artikel som problematiserar det som säga i ledaren, om det är medvetet ska jag låta vara osagt. Det är en intervju med sjukvårdsminister Gabriel Wikström och den ingår i DN:s serie om stress. Gabriel Wikström har själv varit drabbad av stress och utmattning under sin studietid. Det framgår i intervjun att det tog ganska lång tid och flera vändor på akuten innan han till slut kom till en psykiatriker som kunde ställa rätt diagnos och ge rätt behandling. I intervjun blir det tydligt att tidiga insatser är viktiga för att undvika att patienten blir riktigt dålig. Även ovanan att bara nöja sig med att veta vad patienten inte lider av men inte ta reda på vad som är, fel tas upp.

Problemen inom vården ges olika förklaringar och olika lösningar i ledaren och i intervjun och läsaren har lite fler alternativ att ta ställning till. För egen del är jag övertygad om att god vård tidigt i sjukdomsförloppet är nyckeln till att vården i Sverige ska börja fungera bra. Mer läkarhus åt folket helt enkelt.

 

 

 

Kommentarer inaktiverade för Både ”gammelmedia” och ny media behövs

Filed under Katolska kyrkan, Samhälle, Vård och omsorg

Spännande och skrämmande om konspirationer

Det har spridits konspirationsteorier med budskapet att Åhléns varit medvetna om att det skulle bli en hatstorm och uppmärksamhet kring reklamen med en färgad pojke som Lucia. Allt förstärkt med att Fb-gruppen #Jag är här var förvarnad om detta.

Läs den spännande och skrämmande bloggen av Jack Webner om vad som skedde http://kwasbeb.se/2016/12/en-bekvam-konspiration-blir-till/

Uppdatering

När jag skrev den här bloggen hade jag ont om tid, så jag vill utveckla den lite mer. Tidskriften Expo skriver om  ursprunget till hatkampanjen, en sluten högerextrem fb-grupp som heter ”Ordet är fritt”. Medlemmarna uppmanades att ”gå in och skriva vad ni tycker”´, vilket de också gjorde. I det här sammanhanget är det också intressant att se hur ofta trollens och hatarnas anklagelser mot andra speglar deras eget sätt att tänka och agera. Här anklagas mycket riktigt Åhléns för att förvarnat fb-gruppen #Jag är här. Hur de skulle kunna förvarna en grupp med 40 000 medlemmar utan att någon reagerat verkar ingen utav de som sprider ryktet vidare ha tänkt på.

Vi som läsare bör i högre utsträckning stanna upp när vi ser en artikel, blogg eller annat och till att börja med just överväga om budskapet är rimligt. Vem är avsändaren och hur påverkar det budskapet? Gammel-media som DN har blivit mycket bättre på att redovisa vem avsändaren är och hur de arbetat. Vilket nog allt mer blir en konkurrensfördel. För vem vill egentligen bli lurad?

 

 

 

Kommentarer inaktiverade för Spännande och skrämmande om konspirationer

Filed under Samhälle

Mer från Inez om lögner på nätet

Anneli,

Jag tycker att det är värt att påminna om hur lögner grasserade om Planned Parenthood för ett år sedan i USA, falska rykten som även Dagen och Världen idag spred.

Fakta lyder:

Planned Parenthood är en non-profit hälsoorganisation och drivs inte av vinstintresse. Abortmotståndarna beskriver Planned Parenthood som en gigantisk abortindustri som drivs av federala medel, men i själva verket ägnas endast 3 procent av verksamheten åt aborter och federala medel används till aborter endast om det handlar om våldtäkt, incest eller fara för kvinnans liv.

Planned Parenthood story gäller alltså kvinnors frivilliga och lagliga donation av fostervävnad till forskning. Det har aldrig bevisats att någon försäljning av fostervävnad har skett.

Av Planned Parenthoods cirka 700 hälsocentraler fördelade över USA är det bara två, en i Kalifornien och en i Washington, som donerar fostervävnad till forskning och bara den i Kalifornien har tagit emot ersättning för omkostnader. Över 99 procent av hälsocentralerna donerar alltså inte fostervävnad överhuvudtaget. Mindre än en tiondels procent, alltså promille, av Planned Parenthood Californias årliga budget avser dessa donationer. Planned Parenthood har beslutat att i fortsättningen inte ta emot någon ersättning för omkostnader.

Det är allt.

Center for Medical Progress’ falska anklagelser mot Planned Parenthood handlar självklart egentligen inte om donation av fostervävnad; det är ett svepskäl för lömska aktioner av en politisk och kristen extremiströrelse vars ändamål är att förbjuda aborter i hela USA och världen.

http://www.nytimes.com/2015/10/14/us/planned-parenthood-to-forgo-payment-for-fetal-tissue-programs.html?action=click&contentCollection=U.S.&module=RelatedCoverage&region=Marginalia&pgtype=article

Du verkar ha sorterat in inläggen under etiketten familjeplanering, ifall någon vill gå tillbaka och läsa.

Det här mönstret av misskreditering går att känna igen och bemöta med faktakontroll. Men vad gör man när det är verkningslöst? Det är för mig den stora frågan just nu.

Inez

Jag tror att man till att börja med ska avslöja de rena lögnerna och inte ge upp. Ingen vill bli lurad och länkar till faktakollssajter delas nu flitigt i sociala medier.  När det gäller religiösa ryktesspridare går det dessutom att pressa dem på hur de som troende ser på lögn och ryktesspridning. Ingen religion accepterar det, grunden är att t.ex. en god kristen inte ska ljuga och inte sprida falska rykten. Dagen ger sig ju ut för att vara seriösa, men ett och annat som passar deras värderingar verkar slinka igenom utan källkontroll.

En annan sida av saken är beskyllningarna mot ”gammelmedia” och politiker om att inte redovisa sanningen. Där finns det kan jag tycka en poäng. Man har inte skrivit om t.ex. hedersrelaterat våld i den utsträckning som varit rimligt, av rädsla för att piska upp rasistiska stämningar. I det läget skulle jag trycka på att det är ett kulturellt fenomen som hör ihop med patriarkala samhällen snarare än med religion. Det finns väl få som är så övergivna som de flickor från kristna familjer från Mellanöstern som också lever i hederskulturer.

Det handlar om att belysa frågor från så många vinklar som möjligt för att öka trovärdigheten. Sedan kan det inte vara lätt att vara journalist idag med allt hat och hot.

Det finns förstås mer att göra, men det här är en början.

Anneli

 

 

 

3 kommentarer

Filed under Samhälle