Etikettarkiv: alzheimer

Allmänläkaren avvaktar och patienten lider

På DN.Debatt kan man idag läsa inlägget Alzheimersdrabbade ges inte samma rätt som andra sjuka undertecknat av, förmodar jag, ett antal specialister i ämnet, samt engagerade i Alzheimersföreningen. Där framgår att så få som 30% av de som har alzheimers får en ordentlig utredning och behandling. Detta trots att det rör sig om den tredje största folksjukdomen i Sverige och kostnaderna för samhället när det gäller vård av dementa, enligt Socialstyrelsen är uppe i 63 miljarder kr om året. Då talar vi om pengar, inte lidande för drabbade och anhöriga.

Ett problem är att det är landstingen som ska ställa diagnos, ge rätt behandling och uppföljning medan den stora kostnaden är omsorgen, den står för 80%, som tas av kommunerna. Dessa har, förmodar jag, små möjligheter att påverka vården. I nuläget är det 50% av patienterna som av primärvården får diagnosen Demens UNS (Utan Närmare Specifikation) och inget mer. Vilket artikelförfattarna påpekar inte skulle accepteras för cancerpatienter. Kanske inte, men hur många patienter fastnar inte hos husläkaren med ”diagnosen” värk UNS, luftrörsbesvär UNS, magproblem UNS o.s.v.? Utfallet blir inte lika drastiskt som hos dementa patienter som än så länge utan undantag blir sämre och allt mer vårdkrävande. Men nog kostar långvariga sjukskrivningar och ökat omsorgsbehov samhället en hel del även för andra grupper som inte får rätt diagnos och behandling. Återigen patientens, anhörigas lidande, kostnader och inkomstbortfall är inte medräknat.

Artikelförfattarna föreslår som lösningar en mer kompetent sjukvårdspersonal och ökade forskningsanslag. Jag skulle vilja lägga till att vård och omsorg bör ligga under samma tak. Frågan är var ansvaret ska ligga, både landsting och kommuner lämnar ju en hel del i övrigt att önska. Det är säkert effektivt att räkna ut kostnaderna för att göra fel, kanske bör man göra en uppskattning för nästa mandatperiod eftersom politiker uppenbarligen ofta verkar tänka i just det intervallet?

Jag är som jag skrivit tidigare en stor vän av specialistläkare och jag skulle verkligen önska att alla äldre får tillgång till geriatriker och specialiserade sjuksköterskor. Ja, högst på min önskelista står ökad tillgänglighet till specialister för alla patienter som önskar det. Det är verkligen skillnad på en duktig specialist och en allmänläkare och jag önskar att fler fick uppleva den.

Min uppfattning stärks ännu mer efter att ha läst ST-läkaren Jonas Alverlins debattinlägg Insikt om allmänmedicinens kärna på Läkartidningens webbplats. Det är ytterligare ett exempel på den närmast grandiosa självbild hos allmänläkare jag sett alltför ofta. Eller vad sägs om att Alverlin benämner specialistläkare som ”icke-allmänmedicinare”?! Han talar sig också varm för att avvakta och inte alltid hitta en sjukdom även om man kan. Man ska inte driva in patienten i absurda utredningskaruseller som enligt Jonas Alverlin inte skapar annat än förlorad livskvalitet och ångest. Slutklämmen är att allmänmedicinaren bör avvakta för att kunna leverera (japp han formulerar sig så) rätt patienter till icke-allmänmedicinaren.

Det mest positiva jag kan skriva om debattinlägget är att skribenten, aningslöst, ger prov på det tänkande som jag är övertygad om är orsak till att så många patienter lider i onödan. De tre allmänläkare som kommenterar håller i mångt och mycket med, men de påpekar att Alverlin valt ett extra dåligt exempel på när det är lämpligt att avvakta, hemorragisk cystit. Vilket är ytterligare ett belägg för min uppfattning att det, om jag ska uttrycka mig milt, inte är helt riskfritt för en patient att besöka en vårdcentral.

I händelse någon läkare läser detta. Ok, visst är det på flera sätt en påfrestning med utredningar av olika slag, men inget är värre än att känna sig dålig, inte veta varför och inte få någon hjälp, inget. Kontrasten till att känna sig trygg och förvissad om att allt kommer att ordna sig är enorm. Att slippa vänta för att se om vad-det-nu-är-man-har går över, innebär dessutom ofta förutom att hälsan förbättras, minskat inkomstbortfall och i slutänden minskat vårdbehov och minskade kostnader för samhället.

 

 

 

Annonser

Kommentarer inaktiverade för Allmänläkaren avvaktar och patienten lider

Under Vård och omsorg