Etikettarkiv: Allergi

Matallergier. Vem är hjälpt av en icke-diagnos?!

Den patient som söker hjälp på en vårdcentral riskerar att få standardsvaren virus eller psykosomatiska problem beroende på vad man söker för. Hos specialisten på sjukhuset är problemet numera ett annat, icke-diagnosen. Det görs några undersökningar/provtagningar och om patientens symtom inte fångas upp av dessa, får vederbörande i värsta fall bara besked om vad hen inte lider av. Med det är doktorn nöjd, men knappast patienten som ju har lika ont, eller vad nu problemet är, som innan.

Ett mycket bra exempel på den här, för patienterna, så olyckliga trenden är en artikel i Dagens Medicin med rubriken Bara en av fyra matallergiker sjuk, där KI-professorn Magnus Wickman utifrån Bamse-projektet  i princip säger att 6-7 % av föräldrarna bara inbillar sig att deras barn är allergiska mot något födoämne.  Intervjun avslutas med följande:

Att så många tror sig lida av matallergier får också andra tråkiga konsekvenser.

– För dem som verkligen är allergiska, sex–sju procent, är det ett jätteproblem. Man kan säga så här: De tas inte riktigt på allvar, säger Magnus Wickman.

En första invändning är förstås att ett antal barn som uppenbarligen får allergiska symtom av födoämnen inte får någon hjälp alls och att deras föräldrar får höra att de bara inbillar sig saker. Just för barn är det extra illa om de inte får rätt diagnos eftersom allergier kan växa bort om man är noggrann med behandlingen.

Nästa invändning har med själva slutsatsen att göra. Det går inre utifrån de tester som redovisas  i Bamse- projektet att säga att vissa barn inte är allergiska. De här barnen födda mellan 1994-96  har fått lämna blodprov och man har kontrollerat längd och vikt. Sedan har det ställts frågor om arv och hemmiljö till föräldrarna.

De redovisade undersökningarna räcker inte för att bestämma om någon har en födoämnesallergi, det behövs oftast en kombination av tester för att visa det. Dessutom finns det olika typer av allergier och förstås överkänslighet, vilket presenteras pedagogiskt och på fullt begriplig engelska på World Allergy Organizations webbplats.

 Här beskrivs olika typer av födoämnesallergier hos barn, hur vanliga de är och vilka tester som behöver göras. Dubbelblindtest där patienten under övervakning provar födoämnen och där vare sig läkare eller patient vet vad patienten får förordas, men det konstateras att pricktest är vanligast.

”Double-blind, placebo controlled food challenge (DBPCFC), where neither the patient nor the doctor knows whether the patient is eating the food to which he/she is thought to be allergic, or a harmless substitute, is the preferred test for diagnosing food allergies. DBPCFC should be performed in specialist centres under close supervision in case an allergic reaction occurs.

Skin prick testing (SPT) and radio-allergosorbent testing for IgE antibodies (RAST) are the most common tests for food allergies involving the IgE antibody. A skin prick test weal of 3 mm or more is regarded as positive. A positive SPT, even of 3 mm or more may not be relevant, as a patient may have IgE antibodies to the food, but not be allergic to the food. A SPT weal of 7mm-8mm, to cow’s milk, egg or peanut is a better indication that the food will cause allergic symptoms. A negative SPT is strong evidence that the food may be safely eaten.”

Den som vill läsa om hur komplicerat det kan vara att utreda födoämnesallergi rekommenderas att läsa den här bloggen som följer en patient genom olika utredningar.

I ett pressmeddelande från Astma och allergiförbundet tolkar förbundsordförande Maritha Sedvallsson resultatet av Bamse-projektet som att det behövs mer resurser för diagnosticering av allergier. Det kan förstås vara så att det som jag uppfattar som attitydproblem från vårdpersonal är ett sätt att försöka hantera en verklighet där det inte finns förutsättningar att ge bra vård.

Samtidigt har jag själv sett många exempel på att det med enkla förändringar som bättre schemaläggning, bättre information till patienten skulle gå att förbättra kvaliteten. Dessutom finns det bra vård som är tillgänglig även för den som inte har en privat sjukvårdsförsäkring. Vilket också talar emot att dålig vård bara är ett resultat av bristande resurser.

 

Annonser

Kommentarer inaktiverade för Matallergier. Vem är hjälpt av en icke-diagnos?!

Under Vård och omsorg