Har du fått en felaktig eller skadlig medicin?

Jag har vid flera tillfällen skrivit om läkemedelsbiverkningar och skador. De medför både lidande och kostnader för den enskilde och samhället. I den här bloggen framgår att underrapporteringen är stor:

”I en artikel skriven av Nils Bergeå Nygren står att 40 % av patienterna på Karolinska sjukhusets akutmottagning hade minst en möjlig läkemedelsbiverkning, enligt en ny observationsstudie. Men knappt några av dem rapporterades till Läkemedelsverket. Underrapporteringen var 99%!”

Det senaste året har jag haft kontakt med fler personer än tidigare som lyckats ta sig från vårdcentralen till en bra specialist (inte minst viktigt). Bland de första åtgärderna där har varit att byta ut mediciner som varit fel, olämpliga för åkomman, eller inte haft någon effekt på det patienten lidit av. Det här är knappast något som kommit med i statistiken för biverkningar av läkemedel. Däremot syns det i statistiken över sjukfrånvaro, eftersom patienterna varit sjuka onödigt länge. Frågan är hur många som har erfarenheter av något liknande? Det skulle vara bra att veta.

Jag vill också påminna om Läkemedelsverkets uppmaning att rapportera biverkningar. Det ligger som situationen ser ut nu väldigt mycket på patienterna att göra det. Men det finns blanketter att fylla i, så det är inte så komplicerat.

Annonser

Kommentarer inaktiverade för Har du fått en felaktig eller skadlig medicin?

Under Vård och omsorg

Kommentarer inaktiverade.