Reformation på 2010-talet

I veckan såg jag, Luther, en riktigt bra film med några år på nacken, men aktuell nu med tanke på reformationsjubileet.  Filmen skildrar Martin Luthers väg från ung präst, till professor i teologi och så småningom reformator. Så vitt jag kan se följer handlingen i stort sett det historiska skeendet, även om den verklige Martin Luther nog inte lät fullt så mycket som en amerikansk tv-predikant. Med den stora skillnaden att Luther inte försökte få människor att skänka pengar, utan reagerade på det överflöd i första hand biskopar, abbotar, kardinaler och förstås påvarna levde i. Han protesterade mot handeln med avlatsbrev och såg det ohederliga i att påstå att det går att köpa sig mindre tid i skärselden. Han ville även att vanliga människor skulle kunna läsa Bibeln och översatte Nya testamentet till tyska.

En person jag blev väldigt nyfiken på efter att ha sett filmen var Fredrik III, kallad den Vise, av Sachsen som ju bokstavligen räddade livet på Martin Luther när denne blivit bannlyst av Påven. Det var modigt och säkerligen inte riskfritt  att skydda en person som Katolska kyrkan ogillade.

Efter filmen var det några av dem jag såg den med som uttryckte förvåning (positiv) över att påven Franciskus uppmärksammat reformationsjubileet genom att besöka Lund.

 Jag tänkte efter och kom fram till att det inte alls var så konstigt, de är på många sätt samma andas män. Kyrkans ledning lever fortfarande i ett överflöd som sticker många i ögonen, inte minst Franciskus. Det är också något han resolut försöker stävja och han föregår dessutom  med gott exempel. Sedan lever Påven i en annan tid och har en annan position än Martin Luther. Men nej, jag tycker inte alls att det är konstigt att Påven kom till Lund.

Det finns andra katoliker som visar prov på stort mod. Inkvisitionen har visserligen övergått i Troskongregationen och bannlysning leder inte längre till döden, men väl till utfrysning, arbetslöshet mm. Att som präst, syster eller anställd i Katolska kyrkan protestera är kännbart. Iréne Nordgren skriver på Dagens Seglora om några av dessa modiga. Iréne Nordgren problematiserar Katolska kyrkans syn på samvetsfrihet, som är synnerligen inkonsekvent. Den kräver att omvärlden ska acceptera katoliker som vägrar befatta sig med preventivmedel av samvetsskäl, däremot men visar själv ingen förståelse för katolska präster som accepterar kvinnliga präster av samvetsskäl.

Iréne Nordgren räknar upp de 15 katoliker som skrivit under ett förslag på reformer av hur ”dissidenter” utreds och hon berättar även hur de själva bestraffats för att de följt sina samveten:

Dr Paul Collins, fd präst, författare och arbete inom media, Australien som bl a gjort sig känd för att kartlägga katolska kyrkans maktstruktur och publicera Troskongregationens förföljelser.

Charles Curran, präst USA som förlorade sin katolska universitetsbehörighet som lärare efter att ha bl a kritiserat katolska kyrkans syn på preventivmedel i Humanae Vitae.

Roy Bourgeois, fredsaktivist och präst USA som avkragats och uteslutits ur sin orden Maryknoll efter att bl a ha deltagit och predikat vid en illegal prästvigning av en katolsk kvinna.

Brian D’Arcy, Passionistorden, präst, författare och arbete inom media Irland som bl a offentligt pläderat för frivilligt celibat/gifta präster.

Tony Flannery,  Redemtoristorden, präst som suspenderats av Troskongregationen, författare och arbete inom media Irland. Organiserat katolska präster på Irland i en förening och anklagats för heretiska uppfattningar i kontroversiella frågor.

Syster Teresa Forcades Benediktinorden och läkare Spanien, som gjort sig känd för att anklaga katolska kyrkan för kvinnofientlighet och för dess patriarkala struktur. Försvarat fostrets rätt till liv samtidigt som hon försvarat dagen-efter piller och kvinnors lagliga självbestämmande kring abortbeslut.

Syster Jeannine Gramick,  Loretto Sister orden. Arbetat som universitetslärare i matematik  USA och  gjort sig känd bla som varm förespråkare för HBTQ rättigheter

Syster Elizabeth A. Johnson, Congregation of the Sisters of St. Joseph, teologiprofessor Fordham University, New York USA, varit ordförande för Catholic Theological Society of America och American Theological Society. Gjort sig känd bl a för att ”dekonstruera manliga bilder av Gud”.

Paul Knitter, professor em i teologi USA som gjort sig känd bl a som förespråkare för religiös pluralism och också för en pluralistisk syn i etik och moralfrågor.

Gerard Moloney, Redemtoristorden, präst arbete inom media Irland som bl a uttalat sig om lika äktenskapliga rättigheter för samkönade relationer ”oavsett vad det kallas”.

Biskop em William Morris,  Australien som utsatts för olika sanktioner av Troskongregationen bl a för att ha initierat diskussion om  gifta präster och  kvinnliga präster.

Ignatius O’Donovan, Augustinerorden, präst kyrkohistoriker Irland bl a känd för sina konstroversiella uttalanden i kontroversiella frågor

Owen O’Sullivan, präst  Kapucinorden författare Irland som gjort sig känd för  frispråkighet i kontroversiella frågor som rör sex-och samlevnad. Öppet kritiserat katolska kyrkans syn på homosexualitet.

Biskop em Patrick Power, Australien pläderat för frivilligt celibat och diskussion om kyrkans syn på sex-och samlevnad och kvinnans roll inom kyrkan samt anklagat katolsk hierarki för att inte lyssna på lekfolket.

Marciano Vidal, Redemtoristorden präst Spanien och universitetslärare som fått  Notifikation från dåvarande prefekten för Troskongregationen kardinal Ratzinger för sin syn på bla homosexualitet och kyrkans syn på sex-och samlevnad.

Annonser

Kommentarer inaktiverade för Reformation på 2010-talet

Filed under Katolska kyrkan, Religionshistoria, Svenska kyrkan

Kommentarer inaktiverade.