Fallna kvinnor – glimtar från en mörk del av historien

Jag har just läst klart Eva F Dahlgrens Fallna kvinnor – När samhällets bottensats skulle lära sig veta hut. En bok som borde vara obligatorisk läsning för dem (ingen nämnd ingen glömd) som med darr på rösten talat om dagens kalla samhälle och den dödens kultur som råder. Det är inte lätt att vara fattig här i landet, i synnerhet inte om en är kvinna, men för inte länge sedan var det betydligt värre. Ämnet för Eva F Dahlgrens bok är tungt, men hon behandlar det med lätt hand. Eva-Lotta Hulténs recension i GP ger en bra presentation av innehållet.

Dahlgren beskriver fattiga kvinnor, många ensamstående mödrar, på 1920-30-talen. De blev fast i en ond cirkel av prostitution, straffarbete på Statens tvångsarbetsanstalt i Landskrona, oftast återföll de till prostitution när de kom ut. Något annat sätt att försörja sig fanns inte för dem. Många av kvinnorna kom ursprungligen från landsbygden. Eva F Dahlgren diskuterar orsakerna till det med etnologen Jonas Frykman som disputerade på avhandlingen Horan i bondesamhället. Han beskriver hur utstötningsmekanismerna såg ut för kvinnor som fått barn utanför äktenskapet. Skulden lades till att börja med i stort sett helt på kvinnan, som stöttes ut ur gemenskapen. I vissa byar levde t.ex. den medeltida seden med horluva kvar in på 1800-talet. Kyrkan bidrog aktivt till stigmatseringen, bl.a. genom att kräva att kvinnan bar ett särskilt huckle under nattvarden. Det fanns många andra föreställningar som bidrog till att göra livet svårt för en ogift mor, det sades t.ex. att hon kunde sätta ”onda ögat” på folk.

Jonas Frykman påpekar att för de mer besuttna berodde mycket på hur ägorna låg, med fördelaktiga lägen ökade överseendet med graviditeter före äktenskapet. I en del socknar var det accepterat att ha sex efter trolovningen och i början av 1800-talet var hälften av brudarna i dessa gravida. Kyrkan kämpade för att vigseln skulle vara gränsen för sexuellt umgänge och vann så småningom.

Men en piga som blivit gravid med sin husbonde hade förstås små möjligheter till ett äktenskap. Kvinnan tvingades in till stan och blev ofta prostituerad, medan barnet blev kvar hos morföräldrarna. Den kände konstnären Anders Zorns far var bryggare och modern hörde till de dalkullor som reste neråt landet för att få arbete. I det fallet gick det ändå riktigt bra, fadern stod för underhåll och modern gifte sig och Zorn fick styvfar och halvsystrar.

Det är alltså inte så att allt var bättre förr, om nu någon trodde det. Men det är heller inte så enkelt som att historien går framåt, utan utvecklingen går i vågor. I en tidigare blogg visar jag t.ex. att kvinnor hade en starkare ställning i Katolska kyrkan fram till 1200-talet.

I det här sammanhanget kan man även se synoden för äktenskap och familj som pågått i tre veckor och avslutas i morgon. På NCR intervjuas en av de 14 delegater som kommer från andra samfund, den anglikanske biskopen Tim Thornton. Han konstaterar att bara det att sitta tillsammans och diskutera olika ämnen varit ovant för delegaterna. I sitt anförande sade Thornton att många talat om familjen, som en slags ideal konstruktion, som har mycket lite med verklighetens familjer att göra. Han konstaterade att anglikanerna har en större öppenhet för olika typer av familjekonstellationer, t.ex. samkönade par.

En, som jag ser det, viktig sak i Tim Thorntons anförande är att han säger att som goda kristna behöver vi vara positiva till förändring. Först då kan vi var öppna för vad Gud vill med oss.

Thornton konstaterar även att den Anglikanska kyrkan har lika stora problem med fallande antal gudstjänstbesökare som Katolska kyrkan har på många håll. Den brottas också med frågan hur kyrkan kan bli relevant för dagens människor. Vilket för övrigt även gäller för Svenska kyrkan här i landet.

Tim Thornton tror att vi ska se synoden som en del i ett bredare samtal, inte som en slutpunkt. Som jag ser det måste fler katoliker få delta i samtalet för att det ska bli meningsfullt. Inte minst de ensamstående mödrar i fattiga länder som idag lever under liknande omänskliga villkor som rådde här i Sverige för mindre än 100 år sedan.

2 kommentarer

Under Religion-allmänt, Samhälle

2 svar till “Fallna kvinnor – glimtar från en mörk del av historien

 1. Irène Nordgren

  Anneli Vem har hört talas om ”en fallen man” eller ”en dålig man” ? Antagligen ingen av den enkla anledningen att kombinationen ”man” och ”fallen” aldrig existerat och ej heller ”man” och ”dålig” (möjligen med undantag av man som är förkyld och har 38 graders feber)

  • Irene,
   Nej män verkar inte kunna falla. Det är kvinnorna som skambeläggs och straffas för att ha haft sexuella kontakter utanför äktenskapet. Märkligt att det tog så lång tid innan samhället reagerade på den ojämlikheten.
   Märkligt är också att det är så pass vanligt att människor romantiserar den här tiden. Om de får som de vill alltså en mer negativ syn på, i synnerhet kvinnors, sexualitet riskerar vi att hamna där igen.
   Anneli