Sjukskrivning p.g.a. psykiatriska diagnoser ökar, frågan är varför?

En rapport från Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) har skapat debatt. I rapporten har forskarna undersökt sambandet mellan arbetsförhållanden, psykisk ohälsa och sjukskrivning. Orsaken till det är den stigande kurvan av långtidssjukskrivningar p.g.a. psykiska problem. Rapporten har alltså ett klart uttalat syfte och kan säkert tillföra en del kunskap, vilket inte alla debattörer tagit hänsyn till. Men jag kan hålla med om att ska man förstå orsaken till att sjukskrivningarna för psykiska diagnoser ökar behöver man ha ett bredare perspektiv.

Jag har tidigare skrivit om att psykiatriska och psykosomatiska diagnoser verkar vara på modet bland allmänläkare. Precis som virus har det ju fördelen att allmänläkaren inte behöver göra något åt saken. De mest allvarliga felbedömningarna brukar hamna i media, eftersom patienten i värsta fall inte får korrekt diagnos och behandling förrän det är för sent. Medan andra hinner vara sjukskrivna ett bra tag innan de i bästa fall ledsnar på vårdcentralen och ser till att få kompetent hjälp.

Det verkar dock finnas fler orsaker till det höga antalet psykiatriska diagnoserna bland sjukskrivningarna. En framförs av Margareta Torsell som en kommentar till Patrik Engelaus blogg En framstöt från det välfärdsindustriella komplexet. Margareta skriver att det bakom en sjukskrivning för en psykiskt diagnos lika gärna kan dölja sig en fysisk åkomma som cancer. Det är enligt henne mycket svårare att få igenom sjukskrivningar för fysiska sjukdomar än psykiska problem. Självklart påverkar kroppsliga sjukdomar, inte minst smärta, hur vi fungerar i relationer och på arbetet, men där är det ju den kroppsliga sjukdomen som är grundorsaken de övriga problemen är mer att betrakta som naturliga följder av den. Men hur ofta lyfts det fram hur mycket kroppens välbefinnande påverkar psykets?

Ytterligare ett perspektiv ges av en gästbloggare på Det goda samhället, Josefin Branzell Hertz som påpekar att många som har t.ex. ångest drar sig för att söka hjälp in i det längsta. Paradoxalt nog kan det alltså vara så att en del som borde behandlas och kanske sjukskrivas för psykiatriska problem inte får hjälp, medan andra som har en kroppslig sjukdom hamnar i statistiken över sjukskrivningar för psykiatriska diagnoser.

Annonser

Kommentarer inaktiverade för Sjukskrivning p.g.a. psykiatriska diagnoser ökar, frågan är varför?

Under Vård och omsorg

Kommentarer inaktiverade.