Mångfald när det gynnar mig, enfald när det gäller andra

Bengt Malmgren uppmärksammar en blogg av Mohammed Omar med rubriken Salafism är fascism. Bengt ser främst att Mohammed Omar tar upp det svenska samhällets flathet mot islamister. Jag ser, liksom i tidigare bloggar av Omar, parallellerna till en del kristna jag har försökt att diskutera med genom åren. Det finns likheter när det gäller inställningen till mångfald mellan fundamentalister i olika religioner, så här skriver Mohammes Omar:

”På Twitter debatterade jag med en muslim som påstod sig tycka om mångkultur och avsky islamofobi, men när jag ställde frågan om denne även ville ha mångkultur i Saudiarabien blev det tyst. Vore det inte trevligt om hinduerna kunde få ha ett tempel helgat åt Ganesha eller Shiva i Riyadh? Uppenbarligen inte. Mångkultur är bra i väst, men inte i muslimska länder.”

Jag har för min del som sagt försökt diskutera med värdekonservativa kristna som t.ex. tycker att Svenska kyrkan ska tillämpa mångfald när det gäller åsikter om kvinnliga präster, d.v.s. det ska gå bra för Svenskkyrkliga  präster att vara öppet negativa. Samma personer vill absolut inte se samma mångfald i Katolska kyrkan, d.v.s. att en katolsk präst öppet kan säga eller skriva att han är positiv till kvinnliga präster i Katolska kyrkan. En av de katolska präster som straffats hårt för att han öppet framfört andra åsikter än kyrkans officiella är den irländske prästen Tony Flannery, vars blogg förutom en presentation av honom själv innehåller läsvärda inlägg.

Mångfalden för en fundamentalist går enkelt ut på att den egna åsikten ska få uttryckas och levas fritt, även om man är i minoritet, medan den som har en annan åsikt inte har samma rättigheter. Självklart måste vi andra reagera mot dessa inkonsekvenser oavsett vilka religiösa eller politiska förtecken som ligger bakom.

Annons

Kommentarer inaktiverade för Mångfald när det gynnar mig, enfald när det gäller andra

Under Religion-allmänt

Kommentarer inaktiverade.